„Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. Słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego

  • Anna Seredyńska Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

„Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. To słowa, które powiedział
ks. kardynał Franciszek Macharski w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie podczas uroczystości otwarcia hospicjum stacjonarnego. Słowa te są bardzo znaczące dla wolontariatu hospicyjnego. Duża część wolontariuszy to osoby naznaczone różnymi chorobami, w tym nowotworowymi. Jeszcze więcej spośród nich to ci, którzy przyszli do hospicjum pod wpływem przeżycia choroby i często śmierci kogoś najbliższego. Referat pokaże, w jakim stopniu ta rzeczywistość pojawia się wśród kandydatów, którzy przyszli do Hospicjum św. Łazarza w latach 2012-2016. Analiza zostanie dokonana na podstawie materiałów z rozmów wstępnych
z kandydatami na wolontariuszy. Autorka zaprezentuje, jaki jest związek
pomiędzy przeżywaniem swojej choroby lub choroby najbliższych a pozostaniem
w wolontariacie hospicyjnym. Na podstawie wywiadu z byłą koordynator zespołu wolontariatu w Hospicjum św. Łazarza, Ewą Bodek, zostanie też przedstawione kilka przykładów osób, które zmagając się ze swoją słabością, posługiwały w Hospicjum św. Łazarza.

Bibliografia

Babbie E., Podstawy badań społecznych, tł. M. Mozga-Górecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, t. 1, tł. W. Dietrich, GWP, Gdańsk 2002.

Cierpiałkowska L., Psychopatologia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.

De Walden-Gałuszko K., Historia idei hospicjum i opieki – opieka psychopaliatywna,w: Przed przejściem, red. D. Śpiewakowska, R. Szpakowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997, s. 57-63.

Dutkiewicz E., Filozofia opieki hospicyjnej, w: Przed przejściem, red. D. Śpiewakowska, R. Szpakowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997, s.115-120.

Górecki M., Hospicjum w służbie umierających, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.

Hałubicki M., Opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce, w: Przed przejściem, red. D. Śpiewakowska, R. Szpakowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997, s. 44-56.

Krakowiak P., Zarys historii ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce. Chrześcijańskie i humanistyczne przesłanki opieki hospicyjnej, w: Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hospicyjnego w Polsce, red. P. Krakowiak, A Stolarczyk, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2007, s. 195-248.

Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A. Opieka paliatywna/hospicyjna/medycyna paliatywna, „Nowiny Lekarskie” 2011, 80/1, s. 3-15.

Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Pallotinum, Poznań 1996.

Saunders C., Chwila prawdy: opieka nad człowiekiem umierającym, w: Śmierć i umieranie, red. L. Pearson, PZWL, Warszawa 1973, s. 46-74.

Saunders C., Hospicjum św. Krzysztofa, w: Sens choroby, sens śmierci, sens życia, red. H. Bortnowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1980, s. 266-296.

Saunders C., Śmierć bywa zniewagą, wywiad przeprowadzony przez Ł. Tischnera, „Tygodnik Powszechny” 2000/33, s. 9-13.

Weber T., Oswajanie umierania, Wydawnictwo FALL, Kraków 2009.

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Seredyńska, A. (2018). „Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. Słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego. Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/995
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ