Ćwiczenia śródlekcyjne przy muzyce jako ważny element w kształceniu zintegrowanym

  • Anna Trzcionka-Wieczorek Uniwersytet Śląski w Katowicach

Abstrakt

Ruch to naturalna potrzeba dziecka w wieku wczesnoszkolnym, długotrwałe
siedzenie w ławkach jest niekorzystne zarówno dla efektywnego procesu nauczania-uczenia się, jak i dla zdrowia dzieci. W związku z tym nauczyciele powinni pamiętać o przeplataniu zajęć dydaktycznych krótkimi przerwami – ćwiczeniami śródlekcyjnymi. Jednym z elementów owych ćwiczeń może być muzyka, która podnosi atrakcyjność przerw w nauce. Regularnie realizowane ćwiczenia śródlekcyjne przeciwdziałają negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia, są istotne w profilaktyce, a nawet korekcji nieprawidłowej postawy ciała przybieranej przez uczniów podczas długotrwałego siedzenia w ławkach.

Bibliografia

Borner S., Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w: Zdolności muzyczne dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczycieli a wyniki badań testowych, red. W.A. Sacher, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2004.

Bronikowski M., Rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka w wieku 5-10 lat, w: Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, red. M. Bronikowski, R. Śleboda, M. Bronikowska, M. Janowska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2007.

Brudnik M., Gimnastyka śródlekcyjna – ćwicząc umysł, pamiętaj o ćwiczeniu ciała. Część II, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2011, nr 7.

Brudnik M., Gimnastyka śródlekcyjna – w teorii i szkolnej praktyce, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2009, nr 10.

Danel-Bobrzyk H., Muzyka we wszechstronnym wychowaniu dziecka, w: Muzyka w edukacji i wychowaniu, red. H. Danel-Bobrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.

Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Ławrowska R., Muzyka i ruch, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Nitecka-Walerych A., Podstawowe zagadnienia z zakresu profilaktyki i korekcji wad postawy, w: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym, red. A. Nitecka-Walerych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Smoczyńska-Nachtman U., Zabawy i ćwiczenia przy muzyce, Centralny Ośrodek Metodyki i Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983.

Strzyżewski S., Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Suleja I., W trosce o prawidłową postawę dziecka, w: Wychowanie fizyczne w klasach I-IV. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Krawczyk, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.

Szyguła E., Ćwiczenia śródlekcyjne – czy to strata czasu?, „Życie Szkoły” 2003, nr 1.

Śliwińska A., Stymulacyjna funkcja ruchu przy muzyce w nauczaniu zintegrowanym, „Nauczanie Początkowe” 2008/2009, nr 4.

Tuzinek S., Główne zadania w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała w świetle badań radomskich dzieci, w: Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży – implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne, red. A. Jopkiewicz, S. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.

Wlaźnik K., Złotkiewicz A., Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne w klasach początkowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Trzcionka-Wieczorek, A. (2018). Ćwiczenia śródlekcyjne przy muzyce jako ważny element w kształceniu zintegrowanym. Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/998
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE