Etyczne aspekty nauczania religii i etyki

  • Krzysztof Zajdel Uniwersytet Zielonogórski

Abstrakt

Artykuł opisuje dylematy dotyczące nauczania etyki i religii w szkole.
Większość dyrektorów placówek deklaruje się jako osoby wierzące i praktykujące. Nauka religii to przedłużenie nauki kościelnej, zamiast nauki o religii. Kwestie etyczne u obu grup nauczycieli, to znaczy: katechetów
i etyków, różnią się znacznie, co wykazały moje badania, stąd konieczność dyskusji, jaki kształt ma przyjąć nauczanie tych dwóch przedmiotów
w szkole i jakie to niesie wyzwania.

Bibliografia

Hartman J., Nie dla religii w szkole, http://blog.2edu.pl/2012/03/nie-dla-religii-w-szkole-rozmowa-z-prof-hartmanemwywiad.html (dostęp: styczeń 2016).

Kwiatkowska H., Przemiany funkcji zawodowych nauczyciela, w: Przemiany zawodu nauczycielskiego, red. J. Nowak, PTP Wrocław, Zakład Narodowy Ossolińskich, PAN, Wrocław 1991.

Kodeks etyczny nauczyciela: ftp://ftp.wsap.edu.pl

/Biblioteka_antykorupcyjna/ KODEKS%20ETYCZNY%20NAUCZYCIELA.pdf (dostęp: styczeń 2016).

Religia i etyka w szkole: sondaż Polskiego Radia, 5.09.2010: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/260019,Religia-i-etyka-w-szkole-sondaz-Polskiego--Radia (dostęp: grudzień 2015).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania nauki religii z dnia 25.03.2015, DZ.U. z dnia 14.04.2015

Tokarski Stanisław: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=191 (dostęp: styczeń 2016).

Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Kotarbińskiego: http://www.kulturaswiecka.pl/node/651 (dostęp: grudzień 2015).

Tygodnik Niedziela: http://www.niedziela.pl/artykul/55059/nd/Czy-katecheta-moze-uczyc-etyki (dostęp: styczeń 2016).

Opublikowane
2017-06-29
Jak cytować
Zajdel, K. (2017). Etyczne aspekty nauczania religii i etyki. Nauczyciel I Szkoła, 2(62). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/922
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ