Prawda jako przedmiot kontemplacji. Na szczytach gór

Wiesława Sajdek

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest ważna nie tylko w europejskiej tradycji symbolika związana z górską wspinaczką. Obrazuje ona wewnętrzną „drogę ku górze”, zarówno wysiłki poznawcze, jak i towarzyszące im kształtowanie charakteru. Uzupełnieniem artykułu są wypowiedzi znanych himalaistów związane z ekstremalnymi sytuacjami, jakie przeżywali w górach.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bonatti, W., Moje góry, [przeł.] B. Norton, Warszawa: Iskry, 1967.

Lekka-Kowalik, A., Edukacja dla prawdy a edukacja dla rynku. Rzecz

o fundamentach bezpiecznego świata. Studia z Filozofii Polskiej

(2016), s. 209–220.

Mickiewicz, A., Dzieła, t. 11, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza

Czytelnik, 1997.

Mochnacki, M., O duchu i źródłach poezji w Polszcze. [w:] Rozprawy

literackie, [red.] M. Strzyżewski, Wrocław: Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 2004.

Plotin, Plotins Schriften. Die Schriften 1-21 der chronologischen

Reihenfolge, [red.] R. Harder, t. 1, Hamburg: Felix Meiner Verlag,

Plotinus, Plotini Opera. Porphyrii Vita Plotini. Enneades 1.-3. [red.]

P. Henry & H.-R. Schwyzer, t. 1, (Scriptorum classicorum

bibliotheca Oxoniensis [Oxford classical texts), Oxonii [Oxford]:

E Typographeo Clarendoniano [Clarendon Press], 1964.

Plotyn, Enneady I–III, [przeł.] A. Krokiewicz, Warszawa:

Wydawnictwo AKME, 2000.

Reale, G., Historia filozofii starożytnej, [przeł.] E. I. Zieliński &

M. Podbielski, t. 1, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, 1994.

Reale, G., Historia filozofii starożytnej, [przeł.] E. I. Zieliński &

M. Podbielski, t. 2, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

Rogowski, E. R., Mistyka gór, Wrocław: TUM – Wydawnictwo

Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1992.

Stróżewski, W., Logos, wartość, miłość, Kraków: Społeczny Instytut

Wydawniczy „Znak”, 2013.

Swieżawski, S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Tatarkiewicz, W., Historia estetyki, t. 1, Wrocław: Zakład Narodowy

im. Ossolińskich, 1962.

Wyspiański, S., Wesele, Wrocław: Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, 1973.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1321717

Copyright (c) 2018 Wydawnictwo Ignatianum

License URL: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].