Kontakt

Redakcja Rocznika Filozoficznego Ignatianum
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: rocznikfilozoficzny@ignatianum.edu.pl

Wydawca:
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK
Redaktor Naczelny
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Tel. +48 12 399 95 02

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak