Kontakt

Redakcja Rocznika Filozoficznego Ignatianum
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: rocznikfilozoficzny@ignatianum.edu.pl

Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK
Redaktor Naczelny
Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak