Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Janusz Smołucha, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Zastępca redaktora naczelnego

Monika Stankiewicz-Kopeć, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Piotr Mazur, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Sekretarz redakcji

Andrzej Wadas, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Członkowie zespołu redakcyjnego

Tomasz Homa SJ, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Adam Jonkisz, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Rada Naukowa

Dionysios Benetos (National and Kapodistrian University of Athens)
Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)
Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Inglot (Pontificia Università Gregoriana)
Wojciech Iwańczak (Polska Akademia Nauk)
Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Giovanni Laudizi (Università del Salento)
Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski)
Enrique Martínez (Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona)
Theodore Karamansky (Loyola University Chicago)
Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski)
Witalij Michałowski (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki)
Laszlo Nagy (University of Szeged)
Vittorio Possenti (Università Ca’ Foscari Venezia)
Sabina Tuzzo (Università del Salento)
Berthold Wald (Theologische Fakultät Paderborn)
Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)