Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie

Monika Stankiewicz-Kopeć, zastępca redaktora naczelnego, Akademia Ignatianum w Krakowie

Piotr Mazur, zastępca redaktora naczelnego, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sekretarz redakcji

Andrzej Wadas, Akademia Ignatianum w Krakowie