Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Adam Jonkisz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sekretarz redakcji

Redakcja RFI, Akademia Ignatianum w Krakowie

Redaktor wydawniczy

Jolanta Koszteyn

Redaktorzy językowi

Katarzyna Stokłosa, Wydawnictwo WAM

Carl Humphries, Akademia Ignatianum w Krakowie

Rada naukowa

Pavol Dancák, Prešovská Univerzita v Prešove

Stanisław Głaz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Piotr Mazur, Akademia Ignatianum w Krakowie

Hans-Dieter Mutschler, Akademia Ignatianum w Krakowie

Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave

Josef G.F. Rothhaupt, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Recenzenci

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Monika Bąk-Sosnowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Bartosz Brożek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski

Jadwiga Gazda, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski

Jakub Jonkisz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dariusz Juruś, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kazimierz Maliszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Paul Mueller, Vatican Observatory

Zbysław Muszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Teresa Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Adam Olech, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adam Olszewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Pabjan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Maria Piesko-Karolczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Paweł Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magdalena Senderecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Włodzimierz Skoczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marek Szydłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krzysztof Śleziński, Uniwersytet Śląski

Danuta Ślęczek-Czakon, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ryszard Wiśniewski, Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Kazimierz Wolsza, Uniwersytet Opolski

Robert Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Józef R. Zon, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Projekt okładki

Andrzej Sochacki, Wydawnictwo WAM