Prawa dziecka a dobro dziecka

  • Krystyna Żuchelkowska Kolegium Jagiellońskie, Toruń

Abstrakt

Dziecko, podobnie jak człowiek dorosły, ma swoje prawa, które najpełniej mogą być respektowane w takich środowiskach społeczno-wychowawczych, jak rodzina, przedszkole, szkoła. Pełna realizacja praw dziecka zgodnie z ich szeroko rozumianym dobrem zależy od znajomości i akceptacji norm prawnych w danym środowisku. Bardzo ważna jest też atmosfera wychowawcza panująca w tych środowiskach, gwarantująca partnerskie i podmiotowe traktowanie najmłodszego człowieka.

W prezentowanym tekście dokonano próby odpowiedzi na poniższy zestaw pytań:

Co stanowi kategorię wyjściową w rozważaniach na temat praw dziecka?

Jaka jest historia rozwoju świadomości praw dziecka?

Jakie prawa dziecka są gwarantowane w dokumentach krajowych, a jakie w dokumentach międzynarodowych?

Jak przedstawiają się prawa dziecka w kontekście dobra dziecka?

Bibliografia

Czepil M., Bednarz-Grzybek R., Hojnowska M., Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015.

Jaros P. J., Rzecznik Praw Dziecka – ustawodawstwo i praktyka, Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012.

Łopatkowa M., Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 1992.

Pedagogiczne aspekty praw człowieka i konwencji o prawach dziecka, red. M. Jakowicka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 2000.

W służbie dziecku, red. J. Wilk, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Żuchelkowska, K. (2019). Prawa dziecka a dobro dziecka. Nauczyciel i Szkoła, 2(66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.31
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE