Problem ekologii na kartach pamiętników w XIX wieku

  • Dorota Szpara Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania problematyki wychowania najmłodszego pokolenia do szacunku dla środowiska naturalnego XIX wieku w świetle pamiętników tego okresu. Opisuje wiele różnorodnych działań wychowawczych rodziców, łącznie z osobistym przykładem, w celu ukształtowania właściwej postawy.

Zamieszcza także przykłady zachwytu i umiłowania środowiska naturalnego przez dzieci pragnące przebywać na jego łonie.

Bibliografia

Błędowska H., Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832, red. K. Kostniewicz, Z. Makowiecka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.

Bojanowski E., Dziennik 1853–1871, red. A. i T. Szafrańscy, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1988.

Boniewicz L., Na przestrzeni wieków. Wspomnienia z lat 1860–1956, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.

[Brak autora], Pamiętnik nr 49, [w:] Pamiętniki chłopów, red. L. Krzywicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1935.

Brodziński K., Wspomnienia mojej młodości, red. A. Łucki, Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków 1928.

Czubakówna G., W habicie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.

Duninówna H., Pamiętnik, [w:] Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.

Fałat F., Pamiętniki, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.

Gawlina J., Wspomnienia, red. J. Myszor, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice 2004.

Golejewski H., Pamiętnik, red. I. Homola, B. Łopuszański, J. Skowrońska, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971.

Kuraś F., Przez ciernie żywota. Przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych aż po wybuch wielkiej wojny 1914 r., Nakład Księgarni A. Gmachowskiego, Częstochowa 1925.

Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. 1, Nakł. Gminy Stoł. Król. Miasta Krakowa, Kraków 1933.

Limanowski B., Pamiętniki (1835–1870), Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1937.

Louis A., Wspomnienia z lat dziecinnych, [w:] Pamiętniki krakowskiej rodziny Louisów (1831–1869), red. J. Zathey, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.

Łążyński M., Sto lat bez mała. Wspomnienia lekarza z lat 1868–1956. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1961.

Łusakowski S., Pamiętnik, red. N. Assorodobraj, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1953.

Łuszczewska J., Pamiętnik 1834–1897, Czytelnik, Warszawa 1968.

Negri P., Pamiętnik gwiazdy, Czytelnik, Warszawa 1976.

Pachucka R., Pamiętniki z lat 1886–1914, Ossolineum, Wrocław 1958.

Paderewski I., Pamiętniki, red. M. Lawton, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1961.

Pigoń S., Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, Spółdzielnia Wydawnicza „Wieś”, Kraków 1946.

Potocka A., Mój pamiętnik, red. A. Jastrzębski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1973.

Pawleta M., Pamiętnik, w: Wspomnienia Opolan, red. A. Glińska, K. Malczewski, A. Pałosz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1965.

Przybyszewski S., Moi współcześni, Czytelnik, Warszawa 1959.

Puzynina G., W Wilnie i dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815–1843, Verba, Chotomów 1988.

Skłodowska M., Pamiętnik, [w:] Kufer Kasyldy czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, s. 546-547.

Stach P., Wspomnienia, Ujanowice, Dąbrowa Górnicza 2007.

Stecki Olechnowicz H., Wspomnienia mojej młodości, [Nakładem autora], Lwów 1895.

Tarczewska A., Pamiętnik, [w:] Kufer Kasyldy z lat dziewczęcych, red. D. Stępniewska, B. Walczyna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, s. 172.

Walewander E., Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996.

Wiercieński H., Pamiętniki, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1973.

Wieriesajew W., Wspomnienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.

W promieniu Lwowa, Żukowa i Medyki. Listy Mieczysława Romanowskiego 1853–1863, red. B. Gawin, Z. Sudolski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Szpara, D. (2019). Problem ekologii na kartach pamiętników w XIX wieku. Nauczyciel i Szkoła, 2(66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.65
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ