Troska o zdrowie i życie dziecka w XIX wieku na podstawie pamiętników

  • Dorota Szpara Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Zagadnieniem poruszanym przez autorkę jest problem zdrowego wychowania
młodego pokolenia przez rodziców w XIX w. W pierwszej części przedstawia ona warunki życia oraz przyczyny szerzenia się chorób i epidemii. W drugiej ukazuje sposoby przeciwdziałania powszechnemu ubóstwu, szczególnie w najniższych warstwach społecznych, oraz metody zapobiegania i leczenia chorób.

Bibliografia

Błędowska H., Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794-1832, red. K. Kostniewicz, Z. Makowiecka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.

Boniewicz L., Na przestrzeni wieków. Wspomnienia z lat 1860-1956, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.

[brak autora], Pamiętnik nr 9, w: Pamiętniki chłopów, red. L. Krzywicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1935.

[brak autora], Pamiętnik nr 45 w: Pamiętniki bezrobotnych, red. L. Krzywicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1933.

[brak autora], Pamiętnik nr 47, w: Pamiętniki chłopów, red. L. Krzywicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego Warszawa 1935.

[brak autora], Zakonnice w Mińsku, Witebsku i Płocku. Ich prześladowanie i męczarnie, w: Pamiętniki polskie, red. K. Bronikowski, t. 1, Wydawca Adam Kaczurba, Przemyśl 1883, s. 8.

Brodziński K., Wspomnienia mojej młodości, red. A. Łucki, Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków 1928.

Brykczyński S., Moje wspomnienia. Rok 1863,Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960.

Duninówna H., Pamiętnik, w: Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, red. D. Stępniewska, B. Walczyna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.

Felińska M., Pamiętnik, w: Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, red. D. Stępniewska, B. Walczyna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.

Gadowski W., Wspomnienia katechety, Polska Akademia Teologiczna, Kraków 2002.

Gosztyla F., Pamiętnik, w: Pamiętniki nauczycieli – weteranów, red. M. Kozakiewicz, Iskry, Warszawa 1958.

Hechel F., Kraków i ziemia krakowska w okresie Wiosny Ludów, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1950.

Kamińska M., Pamiętnik, w: Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, red. D. Stępniewska, B. Walczyna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.

Kozieradzki A., Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962.

Krempa T., Pamiętnik, w: Pamiętniki emigrantów 1878-1958. Praca zbiorowa, Czytelnik, Warszawa 1960.

Krzyżanowski S., Wspomnienia z czasów mojej młodości, w: Nadziei promienie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.

Kuraś F., Przez ciernie żywota. Przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych, aż po wybuch wielkiej wojny 1914 r., Nakład Księgarni A. Gmachowskiego, Częstochowa 1925.

Lasocki W., Wspomnienia mojego życia, Nakładem Gminy Stoł. Król. Miasta Krakowa, t. 1, Kraków 1933.

Limanowski B., Pamiętniki (1835-1870),Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1937.

Louis A., Wspomnienia z lat dziecinnych, w: Pamiętniki krakowskiej rodziny Louisów (1831-1869), red. J. Zathey, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.

Łążyński M., Sto lat bez mała, Wspomnienia lekarza z lat 1869-1956, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1961.

Łusakowski S., Pamiętnik, red. N. Assorodobraj, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1953.

Motyliński Cz., Płock – 1905, w: Pamiętniki nauczycieli – weteranów, red. M. Kozakiewicz, Iskry, Warszawa 1958.

Muczkowska Z., Pod Krukiem, w: Kopiec wspomnień, red. J. Ginter, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.

Pamiętniki samouków, red. J. Landy-Tołwińska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968.

Pigoń S., Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, Spółdzielnia Wydawnicza „Wieś”, Kraków 1946.

Potocka A., Mój pamiętnik, red. A. Jastrzębski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1973.

Powleta M., Pamiętnik, w: Wspomnienia Opolan, red. A. Glińska, K. Malczewski, A. Pałosza, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1965.

Puzynina G., W Wilnie i dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843, Verba, Chotomów 1988.

Rosco-Bogdanowicz M., Wspomnienia, t.1,Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959.

Rożek A., Pamiętnik, w: Pamiętniki nauczycieli – weteranów, red. M. Kozakiewicz, Iskry, Warszawa 1958.

Siedlecki M., Pamiętnik, w: Pamiętniki emigrantów 1878-1958. Praca zbiorowa, Czytelnik, Warszawa 1960.

Solski L., Wspomnienia, red. A. Woycicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.

Stachoń A., Czystość i brud: kilka uwag o higienie naszych przodków, Muzeum im. Stanisława Fischera, Bochnia 2001.

Turek R., Moja mama i jej reszta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1961.

Wieriesajew W., Wspomnienia, red. R. Kwiatkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951.

Żmichowska N., Baranowska J., Ścieżki przez życie. Wspomnienia, red. M. Romankówna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Szpara, D. (2018). Troska o zdrowie i życie dziecka w XIX wieku na podstawie pamiętników. Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/999
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE