Regionalizm, tradycja, symbolika i obrzędowość w pracy dydaktyczno-wychowawczej biblioteki szkolnej

Abstrakt

Zadaniem współczesnej szkoły jest wykształcenie człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować w otaczającym go świecie. Zdefiniowane zostały terminy, które przewijają się w treści artykułu (regionalizm, tradycja, symbolika, obrzędowość) i mają one wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Pojęcia te wykorzystano w życiu szkoły ze szczególną uwagą na pracę biblioteki szkolnej związaną z imprezami wokół patrona szkoły – Bolesława Prusa.

Bibliografia

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SBP, Warszawa 1996.

Encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, red. M. Karolczuk, Warszawa 2009, t. 8.

Głowiński M., T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1988.

Kupisiewicz C., M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009.

Muszyński H., M. Dudzikowa, Praca wychowawcza w toku nauczania, PWN, Warszawa–Poznań 1975.

Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2004.

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Kowolik, P. (2019). Regionalizm, tradycja, symbolika i obrzędowość w pracy dydaktyczno-wychowawczej biblioteki szkolnej. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.23
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ