Kwestie społeczno-wychowawcze w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda

Abstrakt

Kardynał August Hlond był niestrudzonym przewodnikiem, księdzem, przełożonym, opiekunem i wychowawcą Polaków żyjących w kraju i za granicą. Wywodził się ze Śląska: z Mysłowic-Brzęczkowic. Żył w latach 1881–1948. Był bardzo czuły na problemy młodzieży i dorosłych. Starał się nieść im pomoc w rozwiązywaniu wszelkich codziennych trudności.

Bibliografia

„Acta Hlondowskie”. Materiały do życia i działalności kardynała A. Hlonda Prymasa Polski 1881–1948, T. 1, cz. 1, red. S. Kosiński, Poznań 1966–1985.

Barlak M. (red.), Personalistyczna wizja sportu, Warszawa 1994.

Cian L., System wychowawczy księdza Bosko, Warszawa 1986.

Fazan M., Serafin F. (red.), Śląski słownik biograficzny, t. 1, Katowice 1999.

Glimas-Nadgórska A., Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922–1939), Katowice 2000.

Hlond A., List pasterski O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Wrocław, 23 września 1948, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 1948, nr 6.

Hlond A., List pasterski O katolickie zasady moralne, Poznań, 29 lutego 1936, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 1936, nr 4.

Hlond A., List pasterski O życie katolickie na Śląsku, Katowice, 1 marca 1924, [w:] Z prymasowskiej stolicy. Listy pasterskie, Poznań 1936.

Hlond A., W sprawie Śląskiego Seminarium Duchownego, Katowice, 21 stycznia 1925 (zarządzenie).

Klich A., Czerwony prymas, „Ale Historia. Tygodnik Historyczny”, 2018, nr 25.

Majewski M. (red.), Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko, Kraków 1988.

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.

Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (31 grudnia 1929), komentarz M. Klepacz, Kielce 1947.

Pustułka A., Chcą przeszkodzić w beatyfikacji kardynała Augusta Hlonda, „Dziennik Zachodni”, 9–10 lutego 2013.

Semik T., Dlaczego prymas Polski August Hlond zostawił w czasie II wojny swoje owieczki?, „Dziennik Zachodni”, 6–7 października 2018.

Smołalski A., Paradygmaty i historiozofia pedagogiki, Wrocław 2009.

Smołalski A., Tezy i hipotezy pedagogiki, Wrocław 2001.

Warmbrand S., Hlond. Rozmowa z historykiem Tomaszem Wroną, „Kronika Katowicka”, marzec 2013.

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Kowolik, P. (2019). Kwestie społeczno-wychowawcze w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.149
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE