Marcin Luter (1483–1546) – niemiecki teolog i reformator Kościoła. 500 lat Reformacji

  • Piotr Kowolik Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

Abstrakt

W 2017 roku przypada 500. rocznica Reformacji, zapoczątkowanej
przez Marcina Lutra 31 października 1517 roku, niemieckiego teologa,
reformatora religijnego, augustianina, profesora uniwersytetu w Wittenberdze.
Ogłosił on 95 tez przeciwko sprzedaży odpustów, co zapoczątkowało
reformację.
Sejmik Województwa Śląskiego postanowił upamiętnić tę rocznicę
i ogłosił rok 2017 Rokiem Reformacji. Ogólnopolska inauguracja obchodów
jubileuszu 500 lat Reformacji miała miejsce 31 października
2016 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie. Wcześniej, 15 października
2016 r., również w Cieszynie odbyła się uroczysta wspólna sesja
obrad Synodów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w RP. (...)

Bibliografia

Arndt J., Rajski ogródeczek pełen cnót chrześcijańskich, Katowice 2017.

BÖhm W., Wörterbuch der Pädagogik, Stuttgart 2005.

Hartman J. (red.), Słownik filozofii, Kraków 2004.

Milerski B., B. Śliwierski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa 2000.

Reformacja na Górnym Śląsku, Katowice 2017

Reformatorzy. 500 lat Reformacji, [b.a.], Bielsko-Biała 2017.

Transit umbra – lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, [b.a.], Bytom 2017.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Kowolik, P. (2017). Marcin Luter (1483–1546) – niemiecki teolog i reformator Kościoła. 500 lat Reformacji. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/945
Dział
SYLWETKI PEDAGOGÓW