Estetyka

  • Jan Popiel

Abstrakt

konspekt wykładów w roku akademickim 1972/1973

Bibliografia

Aesthetics, w: Encyclopaedia Britannica, vol. 1, W. Benton (ed.),

Chicago, London, 1962, s. 263–273.

Baumgarten Alexander Gottlieb, Aesthetica, Bd. 1–2, Frankfurt am

Oder: Johann Christian Kleyb, 1750-1758.

Burke Edmund, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du

sublime et du beau, 1757.

Dessoir Max, Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart,

Estetyka = Studia Estetyczne (obecnie: Estetyka i Krytyka),

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.

Focillon Henry, Vie des formes, Paris, 1934.

Ingarden Roman, O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki, Kraków:

Polska Akademia Umiejętności, 1946.

Kant Immanuel, Krytyka władzy sądzenia, [tłum.:] J. Gałecki,

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

Ossowski Stanisław, U podstaw estetyki, Warszawa: Czytelnik, 1949;

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

Szuman Stefan, Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży.

Zagadnienia estetyczne i wychowawcze, Kraków:

Wiedza–Zawód–Kultura, 1951.

Morpurgo-Tagliabue Guido, L’esthétique contemporaine. Une enquête,

Milan: Marzorati, 1960.

Tatarkiewicz Władysław, Droga do filozofii, [seria:] Pisma zebrane,

t. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Tatarkiewicz Władysław, Droga przez estetykę, [seria:] Pisma

zebrane, t. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Tatarkiewicz Władysław, Ekspresja i sztuka, Warszawa: Estetyka,

Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, t. 1–3, Wrocław: Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1962-1967.

Tatarkiewicz Władysław, Skupienie i marzenie. Studia z zakresu

estetyki, Kraków: M. Kot, 1951.

Volkelt Johannes, System der Ästhetik. Kunstphilosophie und

Metaphysik der Ästhetik, Bd. 1–3, München: Beck, 1925-1927.

Wojnar Irena, Nauczyciel i wychowanie estetyczne, Warszawa:

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Opublikowane
2018-07-26
Jak cytować
Popiel, J. (2018). Estetyka. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 24(1), 117–183. https://doi.org/10.5281/zenodo.1321798
Dział
Instrumenta Laboris