Piękno nowych funkcji miejskich

Tworzenie wartości estetycznej czy wykorzystanie istniejących elementów?

Słowa kluczowe: miejskie rolnictwo, farmy dachowe, zabudowa mieszkaniowa, wielofunkcyjność, zabudowa przemysłowa, rewitalizacja

Abstrakt

Niniejszy tekst ma na celu odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nadawana jest wartość estetyczna funkcjom, które pojawiają się jako nowość we współczesnych przestrzeniach miejskich na przykładzie budynków przeznaczonych na cele miejskiego rolnictwa. Z racji tego, że większość z nich powstaje jako element obiektów wielofunkcyjnych oraz stanowi rozbudowę istniejącej infrastruktury, sposób ich kształtowania oraz ostateczny wyraz estetyczny jest wypadkową potrzeb i możliwości technicznych. Piękno naturalne w mieście było, często na zasadzie kontrastu, kojarzone z pojawieniem się zieleni, która buduje się niejako samoistnie, tworząc zasady stanowiące inspirację dla odkrywania idealnej geometrii, harmonii w każdej z miejskich skal. Stąd też potencjał nowej funkcji, która, choć jej podmiotem jest natura, zostaje jednak z założenia obudowana formą architektoniczną. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło pierwsze realizacje rolnictwa zintegrowanego z tkanką miejską i traktowanego jako miejska funkcja, dlatego nie zdołała ona wytworzyć jeszcze własnej, jasno zdefiniowanej estetyki. Wyraźnie jednak widać w tym zakresie wpływy kilku podstawowych funkcji, z których wywodzi się miejska agrokultura, tj. rolnictwa intensywnego, przemysłu, mieszkalnictwa i rekreacji. Estetyki te pozostają często w sprzeczności, jednak dają już możliwość wychwycenia pewnych kierunków, mających zapewnić harmonijne połączenie elementów pozornie sprzecznych. Wykorzystanie symboliki miejsca, zastanych elementów charakterystycznych, świadczących o tradycji lokalnej, które ulegają przeobrażeniu na potrzeby nowej funkcji i wpisanie ich, zarówno poprzez kontrast, jak i kontynuację w istniejący kontekst urbanistyczny, stanowią często wykorzystywane narzędzia. Niniejsza analiza będzie oparta na przykładach zespołów i budynków zrealizowanych, dla których możliwa jest obiektywna ocena przesłanek wywołujących odczucie harmonii lub dysharmonii na różnych płaszczyznach odczytywania przestrzeni fizycznej, symbolicznej czy historycznej. Wśród omówionych przykładów znajdą się zespoły zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, logistycznej, biurowej i wystawienniczej.

Bibliografia

Groat Linda and Wang, David, Architectural research methods (Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2013).

Kleszcz Justyna, Bio-polis. Wizja miasta nie-antropocentrycznego (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020).

Niezabitowska Elżbieta, Metody i techniki badawcze w architekturze (Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014).

Philips April, Designing Urban Agriculture. A complete Guide to the Planning, Design, Construction, Maintenance, and Management of Edible Landscapes (Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2013).

Yin Robert K, Case study research. Design and methods (3rd ed.) Applied Social Research Methods Series Volume 5 (London–New Delhi: SAGE Publications, 2002).

Allaby Monica, MacDonald Graham K. and Turner Sarah, “Growing pains: Smallscale farmer responses to an urban rooftop farming and online marketplace enterprise in Montréal, Canada”, Agriculture and Human Values 38/3 (2020): 677–692.

Bailey Bernard J and Chalabi Zaid S, “Improving the cost effectiveness of greenhouse climate control”, Computers and Electronics in Agriculture 10/3 (1994): 203–214.

Balas Marius, Nicolic Jelena, Lile Ramona, Popa Mihaela and Beiu RoxanaMariana, “Intelligent rooftop greenhouses and green skyline cities”, SWS Journal of Earth and Planetary Sciences 1/2 (2019): 15–28.

Berry Brian and Okulicz-Kozaryn Adam, “Dissatisfaction with city life: A new look at some old questions”, Cities 26/3 (2009): 117–124.

Buehler Devi and Junge Ranka, “Global Trends and Current Status of Commercial Urban Rooftop Farming”, Sustainability 8/11 (2016): 1108, 2.

Bueren van Bart, Leenders Mark and Nordling Torbjörn, “Case Study: Taiwan’s Pathway into a Circular Future for Buildings”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 225 (2019): 1–6.

Ercilla-Montserrat Mireia, Izquierdo Rebeca, Belmonte Jordina, Montero Juan Ignacio, Muñoz Pere, De Linares Concepcion and Rieradevall Joan, “Building-Integrated Agriculture: A First Assessment of Aerobiological Air Quality in Rooftop Greenhouses (i-RTGs)”, Science of The Total Environment 598/15 (2017): 109–120.

Gould Danielle, Caplow Ted, “8Building-integrated agriculture: a new approach to food production”, in: F. Zeman, ed., Woodhead Publishing Series in Energy, Metropolitan Sustainability (Sawston: Woodhead Publishing, 2012), 147–170. Jain Dilip and Tiwari Gopal Nath, “Modeling and optimal design of evaporative cooling system in controlled environment greenhouse”, Energy Conversation and Management 43/16 (2002), 2235–2250.

Kleszcz Justyna, “Miejsce tabu – miejsce niezbędne. O budowaniu tożsamości osiedla opartego na funkcjach wstydliwych na przykładzie belgijskiego Cureghem / A Place of Taboo – a Necessary Place. About Building an Identity of a Housing Estate Based on Shameful Functions on the Example of Belgian Cureghem”, Housing Environment 39 (2022): 20–32.

Nadal Ana, Llorach-Massana Pele, Cuerva Eva, López-Capel Elisa, Montero Juan Ignacio, Josa Alejandro, Rieradevall Joan and Royapoor Mohammad, “Building-Integrated Rooftop Greenhouses: An Energy and Environmental Assessment in the Mediterranean Context”, Applied Energy 187/1 (2017): 338–351.

Nowysz Aleksandra, “Modernist Projects of Community-Based Urban Farms in Residential Areas A Review of Agrarian Cooperatives in the Context of Contemporary Urban Development”, Buildings 11/8 (2021): 369.

Park Semi, “Rooftop Greenhouse Agrotopia”, Space 655/ 6 (2022): 20–27. Procaccini Giulia and Monticelli Carol, “A Green Roof Case Study in the Urban Context of Milan: Integrating the Residential and Cultivation Functions for Sustainable Development”, Water 13/2 (2021): 137.

Sanyé-Mengual Esther, Oliver-Solà Jordi, Montero Juan Ignacio and Rieradevall Joan, “An Environmental and Economic Life Cycle Assessment of Rooftop Greenhouse (RTG) Implementation in Barcelona, Spain. Assessing New Forms of Urban Agriculture from the Greenhouse Structure to the Final Product Level”, The International Journal of Life Cycle Assessment, 20/3 (2015): 350–366.

T’Jonck Pieter, “Een serre om van te duizelen”, A+ Architecture in Belgium 294/2–3 (2022): 20–23.

Tserng H.-Ping, Chou Ceng-Mo and Chang Yun-Tsui, “The Key Strategies to Implement Circular Economy in Building ProjectsA Case Study of Taiwan”, Sustainability, 13/2 (2021): 754.

Van Bergen Kolpa + META, “Agrotopia Research Center, Roeselare (Belgium)”, Arquitectura Viva 243/4 (2022): 70–74.

Elsner von Burkhardt, Briassoulis Demetrios, Waaijenberg Dries, Mistriotis Antonis, von Zabeltitz Chr, Gratraud Jean, Russo Giovanni and Suay-Cortes Ricardo, “Review of Structural and Functional Characteristics of Greenhouses in European Union Countries, Part II: Typical Designs”, Journal of Agricultural Engineering Research, 77/2 (2000): 111–126.

“Agrotopia Research Center for Urban Food Production / van Bergen Kolpa architects + META architectuurbureau”, ArchDaily, https://www.archdaily. com/976252/agrotopia-research-center-for-urban-food-production-vanbergen-kolpa-architects (access: 15 May 2023).

Aouf Rima Sabina, “Agrotopia is a giant rooftop greenhouse built atop an existing building” 04 Feb 2022, Dezeen, https://www.dezeen.com/2022/02/04/ rooftop-greenhouse-agrotopia-urban-agriculture-architecture-belgium/?li_ source=LI&li_medium=bottom_block_1#/ (access: 15 May 2023).

BaF, “Taisugar Circular Village”, https://www.bioarch.com.tw/work/taisugar- circular-village (access: 10 May 2023).

Croghan Lore, “A history of the Coignet Building as it re-enters the market. The little landmark surrounded by a huge Whole Foods is for sale again”. Brooklyn Daily Edge, August 18, 2019, https://brooklyneagle.com/articles/2019/08/29/coignet-building/ (access: 31 March 2023).

Gowanus Institute for Research, Planning and Development, “A Study of Whole Foods Market’s Use Variance Application to Build a Regional Store in Gowanus Brooklyn”, eds. Elbogen Nathan, Fain Jessica and Krasnow Ariel (New York: The Gowanus Institute for Research, Planning and Developent, Rev. 1.0), https://semspub.epa.gov/work/02/157541.pdf (access: 31 March 2023).

Gagiuc Anca, “Gotham Greens Greenhouse Replaces Bethlehem Steel Mill”. Commercial Property Executive. 2 March 2020. https://www.commercialsearch.com/news/gotham-greens-greenhouse-replaces-bethlehem-steelmill/ (access: 31 March 2023).

Gotham Greens Farms Llc and Puri, Viraj, Gotham Greens Farms, Llc sustainable urban CEA. Final Report prepared for The New York State Energy Research and Development Authority. https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Files/Publica- tions/Research/ (access: 31 March 2023).

Gotham Greens, “Our Farms. Cultivating Cities, and Growing Veggies Too”. Gotham Greens https://www.gothamgreens.com/our-farms/ (access: 31 March 2023).

“Jardins secrets”, https:// vincent.callebaut. org/zoom/projects/210929_secretgardens/ secretgardens_secretgardens_pl021 (access: 10 May 2023).

Keesling Donna, “Sparrows Point: From Steelmaking to Distribution Center Hub”. The Pursuit of History. December 22, 2021, https://thepursuitofhistory. org/2021/12/22/sparrows-point-from-steelmaking-to-distribution-centerhub/ (access: 31 March 2023).

Kono Design, “Pasona Urban Farm”, https://konodesigns.com/urban-farm/ (access: 10 May 2023).

Locci Sandrine, “Communique de presse. Site de l’Ecole d’application de l’infanterie de Mon tpellier Le Maire de Montpellier, Hélène MANDROUX, lance un appel à idées innovantes pour la reconversion du sit”, 2009, https:// www.montpellier. fr/uploads/ Docum ent/ 51/ WEB_ CHEMIN_7409_1246367442.pdf (access: 10 May 2023).

Ministère de la Transition Écologique, “Ecole d’application de l’infanterie – EAI”, http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/operation/2187/ (access: 10 May 2023).

Mok Kimberley, “Fresh & City-Grown: Montreal’s Second Rooftop Urban Farm Opens”. Treehugger. Sustainability for All. October 11, 2018, https://www. treehugger.com/green-food/second-lufa-farms-rooftop-urban-farm-openslaval-quebec-canada.html (access: 31 March 31).

NYC Department of City Planning. “Gowamus: A Framework for a sustainable, inclusive, mixed-use neighbourhood”, New York: NYC Department of City Planning, 2018, 80, https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/ pdf/plans-studies/gowanus/gowanus-framework-full.pdf (access: 31 March 2023).

ORG Permanent Modernity, “Abattoir Foodmet”, https:// orgpermod. com/ architecture /projects/ abattoir-foodmet (access: 31 March 2022).

“Pilootprojecten Productief Landschap”, https://www.vlaamsbouwmeester.be/ nl/subsite/produ ctief-landschap/projecten (access: 10 May 2023).

“Research Center ICTA-ICP UAB / H Arquitectes + DATAAE”. ArchDaily. 2015, https://www.archdaily.com/636587/research-center-icta-icp-uab-h-arqui- tectes-dataae (access: 10 May 2023).

Rosenfield Karissa. “William McDonough Designs Ultra ‘Clean’ Manufacturing Facility for Method” ArchDaily, March 07, 2014, https://www.archdaily. com/484412/william-mcdonough-designs-ultra-clean-manufacturing-facility-for-method (access: 31 March 2023).

Scape/ Landscape Architecture DPC. „Gowamus Lowlands – Master Plan. Draft 2019”, New York: Gowamus Canal Conservancy, 2019, 56, https://gowanus-canalconservancy.org/ (access: 31 March 2023).

“S*Park / Tres Birds” 30 Jun 2020. ArchDaily, https://www.archdaily.com/942654/ s-star-park-tres-birds (access: 10 May 2023).

“Taisugar Circular Village / Bio-architecture Formosana” 06 Jan 2022. ArchDaily, https://www.archdaily.com/974658/taisugar-circular-village-bio-architec- ture-formosana (access: 10 May 2023).

“S*Park”, https://tresbirds.com/S-PARK (access: 10 May 2023).

“Whole Foods Market”, https://www.brownstoner.com/services/closet-cabinet- specialists-nyc/d55819cb01eded/whole-foods-market-214-3rd-street-brooklyn-ny-11215/ (access: 31 March 2023).

Wilkinson Tom, “Foodmet Abattoir, Brussels, Belgium, by ORG Architecture”. The Architectural Review, https://www.architectural-review.com/buildings/ foodmet-abattoir-brussels-belgium-by-org-architecture/10036765.article (access: 31 March 2023).

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Kleszcz, J. (2023). Piękno nowych funkcji miejskich: Tworzenie wartości estetycznej czy wykorzystanie istniejących elementów?. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 29(4), 225-254. https://doi.org/10.35765/rfi.2023.2904.16
Dział
Artykuły