Recenzja książki Józef Tischner, red. Jarosław Jagiełło

(Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020)

Abstrakt

Książka Józef Tischner opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach serii „Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku” jest wieloautorską monografią napisaną pod redakcją Jarosława Jagiełły. Publikacja wprowadza czytelnika przede wszystkim w filozofię sławnego „księdza na manowcach” i autora popularnej Historii filozofii po góralsku, ale wzbogacona jest również w rys biograficzny tego myśliciela oraz zwraca uwagę na czasy, w których przyszło Tischnerowi żyć i filozofować, co w jego przypadku miało duży wpływ na tematykę, którą podejmował. Ponadto w wydaniu tym znajdziemy wybór oryginalnych tekstów Tischnera z jego czołowych dzieł filozoficznych (wydanych jeszcze za jego życia), jak Filozofia dramatu, Myślenie według wartości czy Spór o istnienie człowieka. Głównymi autorami artykułów w monografii są ludzie, którzy poświęcili się studiom nad myślą tischnerowską – Jarosław Jagiełło oraz Mirosław Pawliszyn. Redaktor publikacji – Jarosław Jagiełło – nie tylko znał księdza Tischnera osobiście, ale dotąd pozostaje jego wiernym uczniem i kultywatorem jego myśli, która, na tle współczesnych filozofii, pozostaje niezwykle oryginalna. O tym, z jakimi tradycjami filozoficznymi Tischner natomiast polemizuje (tomizm, marksizm), oraz o tym, o kształt których koncepcji nieraz zacięcie walczy (odpowiedzialność, człowiek), pisze Miłosz Hołda.

Bibliografia

Hołda Miłosz, „Dyskusje i polemiki”, w: Józef Tischner, red. Jarosław Jagiełło (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020).

Jagiełło Jarosław, „Od aksjologii do agatologii – filozofia człowieka Józef Tischnera”, w: Józef Tischner, red. Jarosław Jagiełło (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020).

Pawliszyn Mirosław, „Biografia”, w: Józef Tischner, red. Jarosław Jagiełło (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020).

Tischner Józef, Filozofia dramatu. Wprowadzenie (Kraków: Znak, 1998). Tischner Józef, Myślenie według wartości (Kraków: Znak, 2002).

Tischner Józef, Współczesna filozofia ludzkiego dramatu: wykłady (Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2012).

Tischner Józef, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1991).

Opublikowane
2022-12-28
Jak cytować
Dziurosz-Serafinowicz, D. (2022). Recenzja książki Józef Tischner, red. Jarosław Jagiełło: (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(2), 237-242. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2802.12
Dział
Recenzje