Jobst Landgrebe, Barry Smith, Why Machines Will Never Rule The World

Artificial Intelligence without fear (New York–London: Routledge, 2023), ss. 354. ISBN: 978-1-003-31010-5

Abstrakt

Książka składa się z przedmowy (foreword), wstępu, 13 rozdziałów (podzielonych na trzy części), załącznika zawierającego krótki opis teorii turbulencji, słownika (glossary), bibliografii i indeksu.

W przedsłowiu autorzy szkicują przyjętą definicję AI jako „zastosowanie matematyki do modelowania funkcji ludzkiego mózgu” (s. ix), przy czym lokują pytanie o ograniczenia tych modeli w kontekście koncepcji Osobliwości (Singularity). Osobliwość Techniczna jest jedną z kluczowych idei transhumanizmu, którego autorzy recenzowanej książki są przeciwnikami. Wedle tej idei rozwój techniki ma zmierzać do punktu przełomu, w którym postęp przyspieszy tak bardzo, że nie będziemy w stanie zapanować nad powstającymi artefaktami. Ten punkt jest właśnie nazywany Osobliwością. W kontekście tej książki oznacza moment powstania AI przewyższającej nas intelektualnie.

Opublikowane
2024-06-28
Jak cytować
Szczęch, D. (2024). Jobst Landgrebe, Barry Smith, Why Machines Will Never Rule The World: Artificial Intelligence without fear (New York–London: Routledge, 2023), ss. 354. ISBN: 978-1-003-31010-5. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 30(2), 225-234. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/3399
Dział
Recenzje i materiały