Od osobowości do świętości

Marek Tomczyk

Abstrakt


From personality to sainthood

Pełny tekst:

REMOTE TEX BIB PDF

Bibliografia


Allport GW (1988), "Osobowość i religia" Warszawa Instytut Wydawniczy Pax.

Fromm E (1999), "O sztuce słuchania: terapeutyczne aspekty psychoanalizy" Warszawa, Wrocław Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacyniak A and Płużek Z (1996), "Świat ludzkich kryzysów" Kraków Wydawnictwo WAM.

Jan Paweł II (1986), "O świętych Karmelu" Kraków Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Jung CG (1941), "Modern man in search of a soul" London Kegan Paul, Trench and Trübner and Co. Ltd.

Oleś P (2007), "Psychologia osobowości według Profesor Zenomeny Płużek" Lublin , pp. 25-34. Wydawnictwo KUL.

Płużek Z (1986), "Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym", In Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym. Lublin , pp. 255-264. Towarzystwo Naukowe KUL.

Płużek Z (1989), "Miłosierdzie w postawie ludzkiej w interpretacji psychologicznej", In Miłosierdzie w postawie ludzkiej. Lublin , pp. 249-254. Towarzystwo Naukowe KUL.

Płużek Z (2001 (nieopublikowany wykład wygłoszony na Sympozjum pt. „Perspektywy psychologii personalistycznej”, UKSW, Warszawa)), "Perspektywy przemiany osobowości na przełomie tysiąclecia

w psychologii analitycznej C. G. Junga"

Płużek Z (2001), "Proces twórczego kształtowania osobowości w świetle teorii C. G. Junga" Lublin Towarzystwo Naukowe KUL.

Płużek Z (2002 (artykuł nieopublikowany)), "Proces kształtowania osobowości"

Płużek Z (2002), "Psychologia pastoralna" Kraków Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Płużek Z (1980), "Psychologiczna analiza doświadczenia mistycznego", In Mistyka w życiu człowieka. Lublin , pp. 93-109. Redakcja Wydawnictw KUL.

Płużek Z (1997), "Rola uczuć wyższych w życiu człowieka", In Świat ludzkich uczuć. Tarnów , pp. 33-44. Biblos.

Płużek Z (1994), "Rozwój jest procesem stawania się. Wprowadzenie do problematyki rozwoju osobowości", In Jak sobie z tym poradzić. Dla rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców. Tarnów , pp. 13-26. Biblos.

Rulla LM, Ridick J and Imoda P (1989), "Anthropology of the Christian vocation. Vol. 2 Existential confirmation" Rome Gregorian University Press.

Seligman MEP (1995), "Co możesz zmienić, a czego nie możesz (ucząc się akceptować siebie). Poradnik skutecznego samodoskonalenia" Poznań Media Rodzina.

Tischner J (1988), "Jak żyć?" Wrocław TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Tomczyk M (2006), "Curriculum vitae śp. prof. dr hab. Zenomeny Płużek", Studia Psychologica. (6), pp. 7-12.

Wojtyła K (1979), "O humanizmie św. Jana od Krzyża", In Aby Chrystus się nami posługiwał. Kraków , pp. 390-399. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.260146

Copyright (c) 2016 Wydawnictwo Ignatianum

License URL: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].