Recenzja książki - Robert Marcin Solis, Problematyka kościelna w pamiętnikarstwie polskim XIX wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2018, 141 s.

Piotr Kowolik

Abstrakt


Pamiętnik jest „relacją prozatorską o wydarzeniach zapisaną przez ich uczestnika lub świadka po upływie pewnego czasu i z nastawieniem na przedstawienie wydarzeń i okoliczności zewnętrznych”[1].

Pamiętniki zaliczamy do źródeł pierwotnych. Uważam, że gromadzenie materiału badawczego jako bazy źródłowej było więc przedsięwzięciem niezwykle ważnym (zaliczanym do materiałów źródłowych)[2].


[1]Encyklopedia powszechna, t. 9: OSS-PRO, red. M. Karolczuk-Kędzierska i in., Kraków 2009, s. 64.

 

[2]  K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką, Sosnowiec 2015, s. 283.

 


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.