Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Horyzonty Pedagogiki Resocjalizacyjnej pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie”

  • Marta Filipowicz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
  • Joanna Latała Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Abstrakt

18 maja 2018 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Horyzonty Pedagogiki Resocjalizacyjnej, pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie”. Miejscem obrad kilkudziesięciu referentów był gmach Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Celem tekstu jest przedstawienie kluczowych tematów konferencji. Prelegenci konferencji podnieśli kwestię podstawowych problemów, wśród których można wymienić m.in.: współczesne problemy resocjalizacji i propozycje
rozwiązań; diagnoza nieprzystosowania społecznego nieletnich;
nowe standardy w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie i kierunki ewentualnych zmian; postępowanie z nieletnimi
w Polsce i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Opublikowane
2019-04-12
Jak cytować
Filipowicz, M., & Latała, J. (2019). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Horyzonty Pedagogiki Resocjalizacyjnej pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie”. Nauczyciel i Szkoła, 3(67). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1311
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA