Lewicujący islam. Humanizm totalny Rogera Garaudy’ego

  • Krzysztof Homa Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Artykuł jest refleksją nad popularnością myśli Rogera Garaudy w środowisku muzułmańskim. Wydaje się, że przyczyna tego tkwi w podobnej naturze socjalizmu i islamu. Są to systemy totalizujące oraz cechują się niechęcią do kultury Zachodu, w tym chrześcijaństwa. Istnieje duże niebezpieczeństwo instrumentalizacji islamu w celach politycznych. Traci na tym nie tylko sam islam, ale i religie, które chce zdominować.

Bibliografia

Bawer B., Roger Garaudy: From Stalinist to Islamist. The Muslim World Mourns a Jew-hater, July 12, 2012; https://www.frontpagemag.com/fpm/138241/roger-garaudy-stalinist-islamist-bruce-bawer (dostęp: 6.03.2018).

Garaudy R., The Founding Myths of Modern Israel, London 2000.

Garaudy R., Kilka aktualnych problemów kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.

Garaudy R., Marksizm a osobowość, Książka i Wiedza, Warszawa 1950.

Garaudy R., Wolność i twórczość, „Życie i Myśl” 9 (1967).

Garaudy R., Czego oczekują niewierzący od chrześcijan, „Concilium” I-X (1968).

Herman I., Humanizm totalny, „Concilium” I-X (1965).

Mounier E., Co to jest personalizm, Znak, Kraków 1960.

Opublikowane
2019-06-27
Jak cytować
Homa, K. (2019). Lewicujący islam. Humanizm totalny Rogera Garaudy’ego. Nauczyciel I Szkoła, 4(68). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.68.41
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ