Misericordia w Adversus Nationes Arnobiusza z Sicca

Abstrakt

Jest to referat wygłoszony na konferencji w Żywcu, w Beskidzkim Instytucie Nauk o Człowieku jesienią 2016 roku. Konferencja dotyczyła zrozumienia miłosierdzia. Arnobiusz piszący w III wieku naszej ery, dość oryginalnie podchodzi do miłosierdzia. Nie dotyczy ono wymiaru cielesnego, lecz głównie duchowego ze względu na życie wieczne człowieka.

Bibliografia

Amata B., Problemi di antropologia arnobiana, Biblioteca di Scienze Religiose, Roma 1984.

Arnobio, Difesa della vera religione contro i pagani, przeł. B. Amata, Citta Nuova, Roma 2000.

Benedykt XVI, (Ratzinger Joseph), Dominus Jesus, Pallotinum, Poznań 2006.

Euzebiusz, Historia Kościelna, przeł. A. Lisiecki, POK 3, Poznań 1924.

Homa K., Arnobiusz. Afrykański Orator, WAM–Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2017.

Justyn, Apologia II, przeł. A. Lisiecki, POK 4, Poznań 1926.

Lucanus Marcus, Pharsalia, IX, 891.

http://www.thelatinlibrary.com/index.html [dostęp: 19.02.2019].

Orosius, Historiarum Adversum Paganos, VI, 19, 8.

http://www.attalus.org/latin/orosius.html [dostęp 19.02.2019].

Platon, Timajos, Faidros, Państwo, przeł. W. Witwicki, Antyk – Marek Derewiecki, Kęty 1999.

Simmons M.B., Arnobius of Sicca. Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, Clarendon Press, Oxford 1995.

Teodoret, De Providentia VI, De providentia orationes decem, Migne, PG 83. http://www.documentacatholicaomnia.eu /04z/z_0393-0466__Theodoretus_Cyrrhi_Episcopus__De_providentia_orationes_decem__MGR.pdf.html [dostęp: 19.02.2019].

Tertulian, De Exhortation Castitatis, 2. https://www.thelatinlibrary.com/tertullian/tertullian.castitatis.shtml [dostęp: 19.02.2019].

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Homa, K. (2019). Misericordia w Adversus Nationes Arnobiusza z Sicca. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.97
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA