Dziekan WF AIK: zmiana kształtu i redakcji RFI

Dziekan WF AIK - zmiana kształtu i redakcji Roczenika Filozoficznego Ignatianum

Spodziewana od jakiegoś czasu decyzja nabrała mocy. Dziekan Tomasz Homa SJ potwierdził 21 XI 2018 r., że działalność Rocznika w obecnym kształcie i składzie redakcyjnym zostanie zakończona z chwilą wydania tegorocznego numeru. Rocznik będzie nadal się ukazywał, ale w formie, którą wypracuje redakcja „doktorancka”.