Czym jest autonomia? Rozważania na kanwie recenzji rocznika "Zoon Politikon"

  • Przemysław Chmielecki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

What is Autonomy? Reflections in the light of a Review of the Yearbook Zoon Politikon

Bibliografia

Atowski Ł (2011), "Autonomia podmiotu w psychoanalizie Freuda i Reicha", Zoon Politikon. (2), pp. 118-132.

Czaputowicz J (2011), "Suwerenność państwa w realistycznej i liberalnej teorii stosunków międzynarodowych", Zoon Politikon. (2), pp. 191-203.

Darwall S (2011), "Wartość autonomii i autonomia woli", Zoon Politikon. (2), pp. 10-33.

Frączak P (2011), "Partnerstwo czy uzależnienie? Rzecz o autonomii organizacji pozarządowych", Zoon Politikon. (2), pp. 204-224.

Gładziuk N (2011), "Autonomia i gotyckie pęta rodzaju. Przypadek J.J. Rousseau", Zoon Politikon. (2), pp. 99-110.

Hartman J (2011), "Wolność, przemoc i dyscyplina. Wycieczka poza mury filozofii polityki", Zoon Politikon. (2), pp. 256-263.

Hegel GWF (1964), "Wykłady o estetyce" Warszawa Vol. 1 PWN.

Janik M (2011), "Samoograniczająca się autonomia --- na marginesie politycznej lektury Kartezjusza", Zoon Politikon. (2), pp. 154-169.

Kant I (2009), "Uzasadnienie metafizyki moralności" Kęty Wydawnictwo Marek Derewecki.

Kant I (2000), "Co to jest oświecenie?", In Kant. Warszawa , pp. 194-199. Wiedza Powszechna.

Kowalska M (2011), "Autonomia czy alternomia? Pytania o moralne podstawy demokratycznej równości (wokół Tocqueville’a, Castoriadisa i Levinasa)", Zoon Politikon. (2), pp. 54-70.

Loba M (2011), "Autonomia i uzależnienie: literacka troska o siebie", Zoon Politikon. (2), pp. 111-117.

Markowska B (2011), "Autonomia jako forma doświadczenia zmysłowego. „Rewolucja” estetyczna Jacquesa Rancière’a", Zoon Politikon. (2), pp. 170-181.

Matuszewski K (2011), "Harmonia, czyli wspólnota wolnych namiętności", Zoon Politikon. (2), pp. 228-255.

May T (2011), "Pojęcie autonomii", Zoon Politikon. (2), pp. 34-51.

Niemczyk F (2011), "Autonomia i kara", Zoon Politikon. (2), pp. 182-190.

Pieniążek P (2011), "Między historią a kosmosem --- problem autonomii u Nietzschego", Zoon Politikon. (2), pp. 71-85.

Rancière J (2007), "Rewolucja estetyczna i jej skutki. Sploty autonomii i heteronomii", In Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Kraków , pp. 115-146. Korporacja Ha!art.

Rousseau J-J (1955), "Emil czyli o wychowaniu" Wrocław Vol. 2 Zakład im. Ossolińskich.

Szołucha A (2011), "Odpowiadać za autonomię Symbolicznego: Lacanowski akt w anarchistycznym działaniu", Zoon Politikon. (2), pp. 136-153.

Wittgenstein L (2000), "Tractatus logico-philosophicus" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wróbel S (2011), "Pragnienie autonomii jako pragnienie zależności", Zoon Politikon. (2), pp. 88-98.

Wróbel S (2011), "Wstęp: Poza autonomią", Zoon Politikon. (2), pp. 5-6.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Chmielecki, P. (2015). Czym jest autonomia? Rozważania na kanwie recenzji rocznika "Zoon Politikon". Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 21(1), 115-129. https://doi.org/10.5281/zenodo.44498
Dział
Recenzje