Międzynarodowa konferencja naukowa „Zjawiska kary i nagrody w życiu społeczeństw Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych”, Leszno, 25–27 września 2023 r.

Abstrakt

Międzynarodowe konferencje naukowe Komisji Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich PAN mają długą, sięgającą 1996 r. tradycję, a w r. 2023 odbyło się już trzynaste naukowe spotkanie tego gremium. Współorganizatorem konferencji było Muzeum Okręgowe w Lesznie. Z jego ramienia sprawami organizacyjnymi kierowała dr Kamila Szymańska, dyrektor placówki, a nad sprawnym przebiegiem obrad czuwał Jakub Piwoński. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Januszek-Sieradzka, A. (2023). Międzynarodowa konferencja naukowa „Zjawiska kary i nagrody w życiu społeczeństw Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych”, Leszno, 25–27 września 2023 r. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 29(4), 255-265. https://doi.org/10.35765/rfi.2023.2904.17
Dział
Recenzje i materiały