Dziedzictwo kulturowe w Internecie – szanse i zagrożenia. Kilka przypadków błędnej recepcji sztuki w Internecie

Słowa kluczowe: Internet, dziedzictwo kulturowe, cyberprzestrzeń, cyfrowe kopie, muzeum online

Abstrakt

Internet jest przestrzenią, która otworzyła nowe możliwości prezentowania dziedzictwa kulturowego. Wraz z rozwojem sieci użytkownicy zyskali dostęp do cyfrowych kopii książek, dzieł sztuki oraz wizualizacji 3D zabytkowych budowli i całych miast. Kontakt z kulturą za pośrednictwem mediów nigdy wcześniej nie był tak łatwy. Trudno nie docenić tych możliwości, szczególnie mając w pamięci niedawne czasy pandemii, kiedy to kontakt z kulturowym dorobkiem człowieka ograniczał się głównie do form online. Zasoby online to ogromny rezerwuar materiałów wszelkiego typu, z którego użytkownicy wybierają zazwyczaj te odpowiadające ich zainteresowaniom i preferencjom. Na stronach i platformach internetowych można znaleźć bogaty wachlarz multimediów, tekstów, zdjęć, filmów, symulacji i rekonstrukcji, materiałów związanych z każdym okresem kulturowej i artystycznej działalności człowieka. Różne są też źródła, z których zostały one zaczerpnięte. Duża część materiałów to cyfrowe kopie dzieł sztuki, skany manuskryptów, starodruków, starych fotografii i filmów, udostępnione na oficjalnych stronach instytucji kultury: muzeów, bibliotek czy archiwów. Jeszcze liczniejszą grupę stanowią zasoby, które zostały udostępnione w Internecie w efekcie spontanicznych, oddolnych praktyk jego użytkowników, udostępniających materiały pochodzące z ich prywatnych zbiorów. Są to m.in. zdjęcia wykonane eksponatom muzealnym, pomnikom i zabytkom, a także filmy kręcone w historycznych miejscach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem prezentacji w cyberprzestrzeni treści związanych z dziedzictwem kulturowym oraz korzyści, jakie płyną z digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego1. Rzadko zwraca się przy tym jednak uwagę na zagrożenia związane z rozpowszechnianiem tych materiałów online. Te same technologie, które pozwalają na prezentowanie obiektów kulturowych w cyfrowych mediach, prowadzą często do przedstawień daleko odbiegających od ich oryginalnego wyglądu, a czasem – do dekontekstualizacji. Zbyt duże zaufanie do możliwości współczesnej technologii może w efekcie prowadzić do degradacji kultury. W tekście przedstawiono przykłady podstawowych problemów związanych z tym zagadnieniem.

Bibliografia

Dzięglewski Mariusz, Guzik Aldona, Juza Marta, „Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Polsce. Repozytoria cyfrowe jako potencjalne źródło dostępu do zasobów kulturowych”, Studia Humanistyczne AGH 16/2 (2017): 89–105.

Gedamu Getachew, Gadane Alehegn, Chekole Assefa, „Current Trends, Challenges and Opportunities of Selected Digital Libraries in Ethiopia”, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), 179/36 (2018): 7–13.

Góral Anna, „E!dziedzictwo – potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, Zarządzanie w Kulturze 13/1 (2012): 87–100.

Hojdis Bogdan, Cankudis Adam, „Cyfrowe edycje literackie i naukowe jako element cyfrowej humanistyki”, Sztuka Edycji 1 (2020): 7–15.

Nobis Adam, „Relacje międzykulturowe, globalna ekumena, kulturowa różnorodność, Relacje Międzykulturowe, Intercultural Relations 1/1 (2017): 107–122.

Parkoła Tomasz, „Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych” Biuletyn EBIB, 9/154 (2014).

Pawłowska Aneta, Matoga Łukasz, „Wirtualne Muzea w Internecie – forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny?”, Turystyka Kulturowa 9 (2014): 46–58.

Polechoński Jacek, Tomik Rajmund, „Czy »turystyka« w zanurzeniowej wirtualnej rzeczywistości może zastąpić realne podróżowanie?”, Folia Turistica 52 (2019): 11–30.

Urwanowicz-Rojecka Eliza, „Globalizacja jako organizacja różnorodności. Kulturowa koncepcja globalizacji Ulfa Hannerza a polska rzeczywistość społeczno-kulturowa”, Pogranicze. Studia Społeczne XXII (2013): 91–102.

Zieliński Marek, „Czy jesteśmy GLAM?”, Biuletyn EBIB 7/152 (2014).

Drucker Johanna, „Graphical Approaches to the Digital Humanities”, w: A New Companion to Digital Humanities, red. Susan Schreibman, Ray Siemens, John M. Unsworth (Malden: Wiley-Blackwell, 2016), 238–250.

Carco Collective, Brilliant After Breakfast, https://cargocollective.com/brilliantafterbreakfast/PAINT-JOB (dostęp: 4.11.2023).

Dzięglewski Mariusz, Juza Marta, Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego. Raport metodologiczny, https://mik. krakow.pl/wp-content/uploads/raport-metodologiczny-cdk.pdf (dostęp: 14.10.2023).

Furgalińska Joanna, Poszukiwanie niebieskiego absolutu. O sztuce w kolorze blue, 2014, https://www.furgaleria.pl/blog/63/Poszukiwanie+niebieskiego+absolutu.+O+sztuce+w+kolorze+blue..html (dostęp: 14.12.2023).

Google Arts & Culture, https://artsandculture.google.com/ (dostęp: 21.11.2023). London Charter, https://www.londoncharter.org (dostęp: 12.11.2023).

Rijkmuseum, Het melkmeisje, Johannes Vermeer, ca. 1660, https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2344 (dostęp: 12.11.2023).

Verwayen Harry, Arnoldus Martijn, Kaufman Peter B., The Problem of the Yellow Milkmaid. A Business Model Perspective on Open Metadata, 2011, https:// pro.europeana.eu/files/Europeana _Professional/Publications/Whitepaper_2-The_Yellow_Milkmaid.pdf.

Opublikowane
2024-03-29
Jak cytować
Smołucha, D. (2024). Dziedzictwo kulturowe w Internecie – szanse i zagrożenia. Kilka przypadków błędnej recepcji sztuki w Internecie. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 30(1), 91-106. https://doi.org/10.35765/rfi.2024.3001.7
Dział
Artykuły