Podróż dydaktyczna Noëla Coypela do Rzymu na przełomie lat 1672/1673

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie okoliczności mianowania Noëla Coypela na stanowisko rektora Akademii Francuskiej w Rzymie oraz prześledzenie trasy jego dydaktycznej podróży z Paryża do Rzymu, którą przemierzał wraz z powierzonymi sobie stypendystami Prix de Rome. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: dlaczego obrano trudniejszą trasę przez Alpy (a nie np. rzeczno-morską), na czym polegał edukacyjny charakter wędrówki, jaką rolę w zabezpieczeniu wyprawy odgrywały przekazane Coypelowi dokumenty. Artykuł bazuje na analizie dokumentacji administracyjnej za panowania Ludwika XIV, listach nadintedntentów i dyrektorów Akademii Francuskiej w Rzymie, rachunkach budynków królewskich, protokołach Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. W artykule zastosowano metodę analityczną, porównawczą, syntetyczną, krytykę źródeł, wnioskowanie argumentum ex silentio, a przy omawianiu trasy podróży – metodę geograficzną. Choć podróż była celowa, związana z objęciem stanowiska, to jednak Coypel tak ją poprowadził, by nie tyle szybko znaleźć się u celu, ale by jak najwięcej pokazać swoim studentom. Coypel zapoznawał królewskich stypendystów z arcydziełami malarstwa i rzeźby w ośrodkach na trasie wiodącej przez Dijon, Lyon, Chambéry, przełęcz Mont Cenis, Turyn, Mediolan, Bolonię i Florencję. Przeprawa przez Alpy, mimo iż niebezpieczna, była najczęściej obierana ze względu na renomę artystyczną tamtejszych miast. Podróż była edukacyjna, kosztem komfortu czy bezpieczeństwa. Coypel jako przewodnik i nauczyciel (paidagōgós ) prowadził swoich podopiecznych czuwając nad ich nauczaniem podczas i dzięki podróży. Wędrowanie do Wiecznego Miasta było częścią edukacji (paideía) malarza w wieku XVII i stanowiło element pracy dydaktycznej Coypela pozwalającej młodzieży czerpać inspiracje z bezpośredniego obcowania z arcydziełami. Wędrówka miała wybitnie dydaktyczno-artystyczny charakter, ale także inicjacyjny, bo wtajemniczała stopniowo i przygotowywała na doświadczenie Rzymu – centrum ówczesnego życia artystycznego.

Opublikowane
2021-12-30
Jak cytować
Hryszko, B. (2021). Podróż dydaktyczna Noëla Coypela do Rzymu na przełomie lat 1672/1673. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 217-232. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.11
Dział
Artykuły