Światło sześciu pór dnia w kulturze artystycznej siedemnastowiecznego Paryża

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżyć rolę i symbolikę światła w kulturze artystycznej siedemnastowiecznego Paryża. Doskonałym źródłem umożliwiającym poznanie tego aspektu kultury jest wykład Sébastiena Bourdona (1616‑1671) wygłoszony w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu 9 lutego 1669 r. Bourdon usiłował wówczas uwrażliwić młodych studentów królewskiej Akademii na zjawiska świetlne zachodzące w przyrodzie w kolejnych częściach dnia takich jak: świt, wschód słońca, poranek, południe, popołudnie i zachód słońca. Celem rozważań malarza było, po pierwsze, uzmysłowienie uczniom specyfiki danej pory dnia poprzez uważny opis charakterystycznego dla niej światła; po drugie, wskazanie różnych właściwości poszczególnych sposobów oświetlania – korzystnych bądź niekorzystnych dla formowania kompozycji obrazu oraz po trzecie, określenie ich oddziaływania na duszę, tj. zdolności ewokowania nastroju, który powinien dobrze korespondować z rodzajem podjętego tematu.

Tekst wykładu Bourdona jest mało znanym, jednak cennym źródłem umożliwiającym dokonanie wglądu w to, jak instruowano studentów odnośnie sposobu przedstawiania światła oraz którą porę dnia i aurę doradzano im wybierać, kierując się przy tym zarówno względami kompozycyjnymi, jak i ikonograficznymi i kulturowymi. Przekaz źródłowy pozwala ponadto wniknąć w sposób odczytywania nastroju i wiążących się z nim treści ideowych zawartych w konkretnym rodzaju oświetlenia. Buduje również próbę egzegezy nastroju ewokowanego przez światło zastosowane w obrazie, które ma korespondować z charakterem głównej sceny. Dzięki temu, patrząc przez pryzmat tego teoretycznego wywodu na dzieła ówczesnych malarzy, możemy lepiej zrozumieć dokonywane przez nich w trakcie tworzenia wybory w odniesieniu do oświetlenia zastosowanego w danej scenie, a przez to lepiej poznać specyfikę ówczesnej kultury artystycznej.

Biogram autora

Barbara Hryszko, Akademia Ignatianum w Krakowie

Doktor historii sztuki (UJ), adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie (Katedra Estetyki i Wiedzy o Sztuce), członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Renaissance Society of America, College Art Association of America, stypendystka m.in. Rządu Francuskiego – Ambasady Francji w Polsce oraz The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found at Jagiellonian University (SYLFF). Pomysłodawczyni i organizatorka sesji pt. Metamorfozy Owidiusza w sztuce XVII wieku na Dorocznym Spotkaniu Renaissance Society of America w Bostonie w 2016 roku. Brała udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. przez Humboldt-Universität w Berlinie (2015), National University of Ireland w Maynooth (2016), Princeton University i Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle (2018). Jej publikacje ukazały się w czasopismach „Artibus et Historiae”, „Barok”, „Estetyka i Krytyka”, „Rocznik Historii Sztuki”.

Opublikowane
2018-07-20
Jak cytować
[1]
Hryszko, B. 2018. Światło sześciu pór dnia w kulturze artystycznej siedemnastowiecznego Paryża. Perspektywy Kultury. 22, 3 (lip. 2018), 97-118.