W związku z genezą ludzkiej duszy

O hipotezie odnowionego traducjanizmu

Słowa kluczowe: traducjanizm, dusza, tomizm, naturalizm, fakty naukowe, fakty filozoficzne, filozofia chrześcijańska

Abstrakt

Celem artykułu jest rekonstrukcja hipotezy odnowionego traducjanizmu. Hipotezę tę sformułował o. Stanisław Ziemiański, polski jezuita, przedstawiciel filozofii chrześcijańskiej. Przedmiotem badań naukowych przedstawionych w artykule były artykuły i książki, w których autor sformułował hipotezę odnowionego traducjanizmu. Sformułowana hipoteza była także przedmiotem debaty, która jednak nie doprowadziła do żadnego rozstrzygnięcia merytorycznego. Artykuł jest podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono argumenty, które wspierają hipotezę traducjanizmu. W sposób szczególny skoncentrowano się na omówieniu sposobu wykorzystania nauk przyrodniczych w argumentacji filozoficznej. W drugiej części dokonano krytycznej oceny przedstawionych argumentów. Wykazano za pomocą argumentacji filozoficznej, że koncepcja o. Ziemiańskiego ma charakter naturalistyczny i prowadzi do eliminacji pojęcia duszy. W artykule zastosowano metodę rekonstrukcji treści tekstu z uwzględnieniem analizy logicznej i metodologicznej. Dzięki zastosowanej metodzie uporządkowano materiał badawczy i poddano go ocenie logiczno-metodologicznej. W zakończeniu wskazano, że warto jest rozwijać nawet tak kontrowersyjne koncepcje jak o. Ziemiańskiego, gdyż inspirują one do twórczego myślenia i prowadzą do rozwoju filozofii chrześcijańskiej. Tego typu hipotezy mają wartość, gdyż prowokują do twórczej debaty, której owocem może być modyfikacja niektórych rozstrzygnięć w zakresie antropologii i etyki, podtrzymywanych mocą samej tradycji. Przykład z hipotezą odnowionego traducjanizmu wyraźnie pokazuje, że można swobodnie wrócić do przeszłości i wydobyć z niej coś wartościowego, a następnie przedstawić to w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę współczesnego czytelnika, którego cechuje niechęć do zbyt wyrafinowanych spekulacji filozoficznych.

Bibliografia

Lipton Peter, Inference to the Best Explanation (London: Routledge, 2004).

Maryniarczyk Andrzej, „Spór o opóźnioną animację Prawdziwy czy pozorny problem?”, w: Wokół genezy człowieka, red. Piotr Stanisław Mazur (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012), 67–68.

Ziemiański Stanisław, Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga (Kraków: Fakultet Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1995).

Koszteyn Jolanta, „Problem pochodzenia dusz ludzkich. Refleksje na temat artykułu Stanisława Ziemiańskiego SJ pt. Jedna czy wiele dusz?”, Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (2004): 93–106.

Szubka Tadeusz, „Czy zmierzch filozofii analitycznej?”, Diametros 6 (2005): 94–104.

Ziemiański Stanisław, „Jedna czy wiele dusz?”, Forum Philosophicum 9 (2004): 73–92.

Ziemiański Stanisław, „Kilka uwag w związku z Refleksjami Jolanty Koszteyn”, Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (2004): 107–110.

Tabaczek Mariusz, „Skąd się biorą dusze ludzkie”, https://contragentiles.pl/ glowne-dzialy/teizm-chrzescijanski/kim-jest-czlowiek/skad-sie-biora-dusze-ludzkie/ (dostęp: 02.02.2022).

Opublikowane
2022-12-28
Jak cytować
Duchliński, P. (2022). W związku z genezą ludzkiej duszy: O hipotezie odnowionego traducjanizmu. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(2), 85-108. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2802.6
Dział
Artykuły