Edith Stein philosophia crucis jako wiedza cierpienia

  • Aleksandra Szulc Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: philosophia crucis, wiedza Krzyża, cierpienie, homo patiens

Abstrakt

Pierwsza część artykułu przedstawia Edith Stein rozumienie filozofii Krzyża, zaś w kolejnej ukazana została Viktora Frankla koncepcja "homo patiens". W ostatniej części autorka stara się wykazać, że wiedzę Krzyża, kluczowe pojęcie mistycznego okresu twórczości Stein, interpretować można --- w nawiązaniu do "homo patiens" Viktora Frankla --- jako wiedzę cierpienia. Taka interpretacja pozwala na dostrzeżenie doniosłości roli cierpienia w Steinowskiej "philosophia crucis".

Bibliografia

Brejdak J (2010), "Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej" Kraków Wydawnictwo WAM.

Dobhan U (2005), "Wprowadzenie", In Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża. Kraków , pp. 7-40. Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Formella Z (2006), "Życie jako zadanie. Viktor Emil Frankl w setną rocznicę urodzin", Seminare. (23), pp. 385-401.

Frankl VE (2010), "Wola sensu. Założenia i zastosowania logoterapii" Warszawa Wydawnictwo Czarna Owca.

Frankl VE (2009), "Człowiek w poszukiwaniu sensu" Warszawa Wydawnictwo Czarna Owca.

Frankl VE (1997), "Theorie und Therapie der Neurosen" München Ernst Reinhardt Verlag.

Frankl VE (1990), "Der leidende Mensch. Antropologische Grundlagen der Psychotherapie" München Piper Verlag.

Frankl VE (1990), "Im Anfang war der Sinn. Von der Psychoanalyse zur Logotherapie" München, Zürich Piper Verlag.

Frankl VE (1976), "Homo patiens" Warszawa Instytut Wydawniczy PAX.

Frankl VE (1962), "Psycholog w obozie koncentracyjnym" Warszawa Instytut Wydawniczy PAX.

Frankl VE (1958), "On logotherapy and existential analysis", The American Journal of Psychoanalysis. (18), pp. 28-37.

Grzegorczyk A (2010), "Ponad kulturami. Uniwersalizm Edyty Stein" Poznań Wydawnictwo Poznańskie.

Herbstrith W (1999), "Myśl filozoficzna Edyty Stein", In Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein. Wrocław , pp. 17-32. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM.

Janus D (2004), "Psychopatologia a religia. Strukturalne zbieżności pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a religią" Warszawa Wydawnictwo Eneteia.

Kratochvil S (1980), "Psychoterapia: kierunki, badania, metody" Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Misiarczyk L (2011), "Święta Edyta Stein --- rozum zdobyty przez Krzyż"

Stein E (2010), "Der Aufbau der menschlichen Person (1932/1933)" Freiburg im Breisgau Vol. 14 Herder Verlag.

Stein E (2010), "Einführung in die Philosophie (1917--1932)" Freiburg im Breisgau Vol. 8 Herder Verlag.

Stein E (2010), "Individuum und Gemeinschaft (1919)", In Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften. Freiburg im Breisgau Vol. 6, pp. 110-262. Herder Verlag.

Stein E (2010), "Psychische Kausalität (1918)", In Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften. Freiburg im Breisgau Vol. 6, pp. 3-109. Herder Verlag.

Stein E (2006), "Eine Untersuchung über den Staat (1920--1924)" Freiburg im Breisgau Vol. 7 Herder Verlag.

Stein E (2005), "Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża" Kraków Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Stein E (2003), "Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz (1941--1942)" Freiburg im Breisgau Vol. 18 Herder Verlag.

Stein E (2000), "Autobiografia w listach 1916--1942" Kraków Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Stein E (1995), "Byt skończony a byt wieczny (1937)" Poznań W drodze.

Stein E (1988), "O zagadnieniu wczucia (1917)" Kraków Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Stein E (1979), "Listy" Kraków Vol. 1 Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Szulc A (2012), "Wiedza Krzyża Edith Stein a bycie-ku-śmierci Martina Heideggera --- próba porównania", In Wokół myśli Edyty Stein. Szkice filozoficzne. Kraków , pp. 43-53. Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Wojtyła K (2000), "Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze (Doctrina de fide apud S. Ioannem de Cruce, 1948)" Lublin Vol. 5 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opublikowane
2013-06-30
Jak cytować
Szulc, A. (2013). Edith Stein philosophia crucis jako wiedza cierpienia. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 19(1), 34-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.35749
Dział
Artykuły recenzowane