Tom 19, Zeszyt 1 (2013)

Spis treści

Artykuły recenzowane

Jacek Gurczyński
7-18
Konrad Szocik
19-33
Aleksandra Szulc
34-49

Sprawozdania i referaty

Robert Janusz
50-56
Cesare Giraudo
57-86
Teresa Obolevich
87-116
Katharina A. Breckner
116-152

Recenzje

Alfred Skorupka
153-174

Informacje

Stanisław Pyszka
175-192