Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju osobowości

  • Piotr K. Oleś Instytut Psychologii KUL
Słowa kluczowe: osobowość, rozwój, zmiana, ciągłość

Abstrakt

Rozwój osobowości dokonujący się w interakcji ze środowiskiem można analizować na poziomie podstawowych dyspozycji (cechy, procesy), charakterystycznych przystosowań (podstawowe przekonania, dążenia, cele) i systemu znaczeń osobistych (tożsamość narracyjna). Na każdym z tych poziomów zachodzą odmienne zjawiska i procesy; analiza dotyczy tego, co sprzyja, a co hamuje zmiany rozwojowe. Artykuł przedstawia autorską koncepcję przyczyn wielkiej zmiany życiowej oraz próbę odtworzenia koncepcji rozwoju osobowości według Zenomeny Płużek.

Bibliografia

Bandura A (2006), "Toward a Psychology of Human Agency" (1(2)), pp. 164-180.

Bandura A (2001), "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective" (52(1)), pp. 1-26.

Funder DC (2008), "Persons, Situations and Person-Situation Interactions", In Handbook of Personality. , pp. 568-580. Guilford.

Hermans HJM and Hermans-Jansen E (2000), "Autonarracje: Tworzenie znaczeń w psychoterapii" Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jacyniak A and Płużek Z (1996), "Świat ludzkich kryzysów" Wydawnictwo WAM.

Kelly GA (1955), "The Psychology of Personal Constructs" Norton.

Kluckhohn C and Murray HA (1953), "Personality Formation: The Determinants", In Personality in Nature, Society, and Culture. , pp. 53-67. Alfred A. Knopf.

Larsen RJ and Buss DM (2005), "Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature" McGraw-Hill.

McAdams DP (1993), "The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self" William Morrow.

McAdams DP and Pals JA (2006), "A New Big Five. Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality" (61(3)), pp. 204-217.

McCrae RR and Costa PT (2005), "Osobowość dorosłego człowieka: Perspektywa teorii pięcioczynnikowej" Wydawnictwo WAM.

Oleś PK (2013), "Psychologia przełomu połowy życia" Towarzystwo Naukowe KUL.

Oleś PK (2011), "Psychologia człowieka dorosłego: Ciągłość - zmiana - integracja" Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleś PK and Sobol-Kwapińska M (2013), "Towards a Dynamic Approach to the Individual Differences - “Though This Be Madness, Yet There Is Method in It”" (2013), pp. 365-369.

Płużek Z (1974), "Człowiek w poszukiwaniu samego siebie", In Człowiek, istnienie i działanie. , pp. 9-26. Wydawnictwo WAM.

Płużek Z (1994), "Rozwój jest procesem stawania się: Wprowadzenie do problematyki rozwoju osobowości", In Jak sobie z tym poradzić: Dla rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców. , pp. 13-26. BIBLOS.

Płużek Z (2001), "Proces twórczego kształtowania osobowości w świetle teorii C.G. Junga" Towarzystwo Naukowe KUL.

Płużek Z (1991), "Psychologia pastoralna" Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Opublikowane
2016-07-12
Jak cytować
Oleś, P. K. (2016). Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania rozwoju osobowości. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 22(1), 130-145. https://doi.org/10.5281/zenodo.57887
Dział
Art. rec. specjalne