Różne strony procesu żałoby

  • Barbara Pilecka Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: proces żałoby, kryzys psychiczny, uważność, traumatyczne doświadczenia, świadomość uczuć

Abstrakt

W artykule przedstawiono różne koncepcje procesu żałoby. Freud jako pierwszy wyjaśnił psychodynamiczny proces żałoby, podkreślając doznania niepowetowanej straty i konieczność stopniowego odzwyczajenia się od kogoś bliskiego. Bowlby stworzył alternatywną teorię procesu żałoby, zaznaczając stopniowe wygasanie żalu po stracie, po okresie silnego pragnienia odzyskania osoby, która odeszła. Interesującą koncepcję żałoby przedstawia Kennedy, kładąc nacisk na wykorzystanie roli wyobraźni w ukojeniu bólu psychicznego po śmierci drogiej osoby. Również duże znaczenie dla praktyki terapeutycznej ma Teoria Poszukiwania Więzi nawiązująca do podtrzymania więzów ze zmarłym przy wykorzystaniu wyobraźni (Sochos, Bone).

Funkcją procesu żałoby jest oderwanie myśli i uczuć od zmarłego i powrót do codziennego życia utrudniony przez niechęć ponownego rozstania się z bliskim.

Artykuł zawiera również pewne wskazania terapeutyczne dotyczące rozwiązania procesu żałoby ze szczególnym uwzględnieniem roli uważności w przekształceniu bólu psychicznego i wykorzystaniu go do rozwoju osobowości.

Bibliografia

Appignanesi L and Forrester J (1992), "Kobiety Freuda" Jacek Santorski and Co.

Bowlby J (1980), "Attachment and Loss: Sadness and Depression" Basic Book.

Boyraz G, Horne SG and Sayger TV (2010), "Finding Positive Meaning After Loss: The Mediating Role of Reflection for Bereaved Individuals" (15(3)), pp. 242-258.

Briere J and Scott C (2010), "Podstawy terapii traumy, diagnoza i metody terapeutyczne" Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doka KJ (2002), "Disenfranchised Grief: New Directions, Challenges, and Strategies for Practice" Research Press.

Frankl VE (2009), "Człowiek w poszukiwaniu sensu" Wydawnictwo Czarna Owca.

Freud S (2012), "Poza zasadą przyjemności" Wydawnictwo Naukowe PWN.

Freud S (2007), "Żałoba i melancholia (Trauer und Melancholie, 1917)", In Psychologia nieświadomości. , pp. 147-159. Wydawnictwo KR.

Kabat-Zinn J (2014), "Gdziekolwiek jesteś, bądź: Przewodnik uważnego życia" Wydawnictwo Czarna Owca.

Kabat-Zinn J (2009), "Życie piękna katastrofa" Wydawnictwo Czarna Owca, Instytut Psychoimmunologii.

Kahn M (2002), "Basic Freud: Psychoanalytic Thought for the 21st Century" Basic Books.

Kennedy A (2001), "The Infinite Thread: Healing Relationship Beyond Loss" Beyond Words Publishing, Inc..

Kouriatis K and Brown D (2011), "Therapists’ Bereavement and Loss Experiences: A Literature Review" (16(3)), pp. 205-228.

Kusher K and Pargament K (2015), "Poruszony do głębi: Jak rozumieć duchowy wymiar traumy i jak się do niego odnosić", In Terapia traumy: Teoria i praktyka terapii opartej na dowodach. Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Orsillo SM and Roemer L (2011), "The Mindful Way through Anxiety: Break Free from Chronic Worry and Reclaim Your Life" The Guilford Press.

Orwid M (2009), "Trauma" Wydawnictwo Literackie.

Packman W, Field NP, Carmack BJ and Ronen R (2011), "Continuing Bonds and Psychosocial Adjustment in Pet Loss" (16(4)), pp. 341-357.

Quinodoz D (2014), "Starzenie się - przygoda życia, które trwa" Oficyna Ingenium.

Salber L (2008), "Nieznany ląd: Freud i kobiety" Wydawnictwo Nisza.

Sochos A and Bone A (2012), "Attitudes Towards Continuing Bonds, Attachment Vulnerability, and the Moderating Effects of Gender" (17(3)), pp. 260-270.

Von Unwerth M (2006), "Freud’s Requiem. Mourning, Memory and the Invisible History of a Summer Walk" Bloomsbury Publishing.

Williams M, Teasdale J, Segal Z and Kabat-Zinn J (2009), "Świadomą drogą przez depresję: Wolność od chronicznego cierpienia" Wydawnictwo Czarna Owca.

Worden JW (2009), "Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner" Springer Publishing Co..

Yalom ID (2008), "Patrząc w słońce: Jak przezwyciężyć grozę śmierci" Instytut Psychologii Zdrowia.

Yang S (2012), "An Autophotography of the Young Adult Children of Bereaved Families in Korea" (17(1)), pp. 1-11.

(2015), "Uważność i psychoterapia" Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opublikowane
2016-07-12
Jak cytować
Pilecka, B. (2016). Różne strony procesu żałoby. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 22(1), 146-171. https://doi.org/10.5281/zenodo.57888
Dział
Art. rec. specjalne