Pojęcie woli mocy Fryderyka Nietzschego

  • Paweł Pałasiński Instytut Filozofii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: wola mocy, metafizyka, prawda

Abstrakt

Artykuł dotyczy pojęcia woli mocy Fryderyka Nietzschego. W filozofii autora Poza dobrem i złem pojęcie woli mocy występuje jako kluczowa idea. Wola mocy pojawia się w filozofii Nietzschego w różnych kontekstach. Trzy z nich wydają się najważniejsze. Konteksty te to: metafizyka, antropologia i etyka. Wola mocy zajmuje uprzywilejowane miejsce w każdym z wymienionych kontekstów.

W niniejszej pracy autor stara się wykazać różnicę pomiędzy odmiennymi przedstawieniami koncepcji woli mocy w filozofii Nietzschego. Autor próbuje również rozwiązać trudności wynikające z wieloznaczności pojęcia woli mocy.

Bibliografia

Benisz H (2010), "Poza systemami i dywagacjami. Jaspersa i Heideggera próba dookreślenia filozoficznego zamysłu Nietzschego", In Nietzsche seminarium. System czy dywagacje?. Vol. 2, pp. 119-142. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Burnham D (2015), "The Nietzsche Dictionary" Bloomsbury Academic.

Deleuze G (2012), "Nietzsche" Wydawnictwo Officyna.

Heidegger M (1999), "Nietzsche" Vol. 2 Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaspers K (2012), "Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii" Wydawnictwo Officyna.

Kaufmann WA (1974), "Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist" Princeton University Press.

Kucner A (2010), "Nihilizm a dynamika i jedność myśli Nietzschego", In Nietzsche seminarium. System czy dywagacje?. Vol. 2, pp. 76-90. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kuderowicz Z (1979), "Nietzsche" Wiedza Powszechna.

Nietzsche F (2001), "Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889)", In Wokół nihilizmu. , pp. 73-110. Wydawnictwo A.

Nietzsche F (2012), "Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1885-1887" Vol. 12 Wydawnictwo Officyna.

Nietzsche F (2012), "Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889" Vol. 13 Wydawnictwo Officyna.

Nietzsche F (2011), "Nachlass. Pisma z lat 1884-1885" Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nietzsche F (2010), "Poza dobrem i złem" Wydawnictwo Vis-á-vis/Etiuda.

Nietzsche F (2010), "Wędrowiec i jego cień" Wydawnictwo: Vis-á-vis/Etiuda.

Nietzsche F (2009), "Pisma pozostałe" Wydawnictwo Aletheia.

Nietzsche F (2009), "Wola mocy" Wydawnictwo Vis-á-vis/Etiuda.

Nietzsche F (2005), "Tak mówił Zaratustra" Wydawnictwo Zielona Sowa.

Nietzsche F (2005), "Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem" Wydawnictwo Zielona Sowa.

Nietzsche F (1999), "Antychrześcijanin" Wydawnictwo Nomos.

Pałasiński P (2014), "Zmierzch wartości prawdy i jej pozorne odrodzenie w filozofii Fryderyka Nietzschego", In O zmierzchu myśli różne. , pp. 61-73. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Pieniążek P (2012), "Ostatnie dzieło: moc iluzji versus wola mocy (przedmowa)", In Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889. Vol. 13, pp. 9-36. Wydawnictwo Officyna.

Posłuszna E (2012), "Nienawiść, nihilizm, kultura na krawędzi. Nietzsche wobec korzyści i zagrożeń związanych z transformacją wartości" Wydawnictwo SGGW.

Słowiński T (2009), "Nowożytna wola mocy: historia pewnej podmiotowości", In Nietzsche seminarium. Wokół Nietzschego. Vol. 1, pp. 117-124. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Opublikowane
2016-07-12
Jak cytować
Pałasiński, P. (2016). Pojęcie woli mocy Fryderyka Nietzschego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 22(1), 254-269. https://doi.org/10.5281/zenodo.57895
Dział
Artykuły recenzowane