Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Krzysztof Kruk

Abstrakt


Jedno ze stanowisk w ramach neotomizmu, co do interpretacji celowości (według Czesława Biedulskiego), mówi o tym, że zasada celowości ma powszechne znaczenie, dotyczy bowiem każdego bytu, który to można zdefiniować poprzez pojęcie „działania”. Tzn. każdy byt istniejący może zostać poznany jedynie poprzez jakąś formę działania (zgodnego ze swoją naturą). Byt działa, aby zachować swe istnienie, a jego dążenie do przetrwania zdaje się celem jego działania. Zatem jeśli byt działa, to działa już celowo. Filozofami, którzy uważają, że już samo działanie jest celowe, są przedstawiciele Szkoły Lubelskiej, tacy jak: M.A. Krąpiec OP, A. Maryniarczyk, S. Mazierski. Każdy z tych filozofów oparł swoje poglądy na temat celowości na rozważaniach teleologicznych Arystotelesa. Zobaczmy zatem, jak poglądy ww. uczonych na temat teleologii, opartej na liczącej sobie ponad 2000 tysiące lat filozofii Stagiryty o celowości (św. Tomasz głównie powtarzał to, co już powiedział Arystoteles), tłumaczą rzeczywistość.


Słowa kluczowe


celowość; cel; ruch; zmiana; byt; metafizyka; działanie; dobro; przyczyna; konieczność; Bóg

Pełny tekst:

REMOTE TEX BIB PDF

Bibliografia


Arystoteles (1996), "Metafizyka" Redakcja Wydawnictw KUL.

Biedulski C (1973), "Teleologiczna interpretacja przyrody u polskich neotomistów" (21(3)), pp. 107-124.

Krąpiec MA (2008), "Problematyka celu w wyjaśnianiu filozoficznym", In Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania. , pp. 237-252. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Krąpiec MA (1959), "Realizm ludzkiego poznania" Wydawnictwo Pallottinum.

Maryniarczyk A (2008), "Doskonaląca bytu funkcja dobra-celu", In Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania. , pp. 457-465. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Mazierski S (1972), "Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej" Księgarnia św. Wojciecha.

Tomasz z Akwinu, św. (2003), "De bono. O dobru" Wydawnictwo KUL.

van Melsen AG (1963), "Filozofia przyrody" Instytut Wydawniczy PAX.

Ziemiański S (2008), "Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga" Wydział Filozoficzny WSF-P Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.57896

##submission.copyrightStatement##

##submission.licenseURL##: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].