Arystotelesowska krytyka poglądów Empedoklesa na powstanie życia

  • Krzysztof Kruk Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Aristotle’s Criticism of Empedocles’ Views Concerning the Origins of Life

Bibliografia

Arystoteles (1996), "Metafizyka" Lublin Redakcja Wydawnictw KUL.

Arystoteles (1977), "O~częściach zwierząt" Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Arystoteles (1968), "Fizyka" Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Opublikowane
2014-06-30
Jak cytować
Kruk, K. (2014). Arystotelesowska krytyka poglądów Empedoklesa na powstanie życia. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 20(1), 111-120. https://doi.org/10.5281/zenodo.44468
Dział
Instrumenta Laboris