Wstęp

Abstrakt

Niniejszy tom Roczników Filozoficznych Ignatianum jest poświęcony problematyce transhumanizmu. W sposób szczególny zawarte w tym numerze teksty koncentrują się na szeroko rozumianych kwestiach bioetycznych, które są przedmiotem dyskusji transhumanistów. Refleksja bioetyczna wokół transhumanizmu jest obecna przede wszystkim w anglojęzycznej literaturze przedmiotu, a gros debat dokonuje się przy udziale prominentnych badaczy z obszaru angloamerykańskiego. Coraz mocniej problematyka ta jest widoczna także w obszarze języka niemieckiego. Natomiast w Polsce dopiero wchodzi ona w sferę zainteresowań bioetyków wywodzących się z rożnych środowisk naukowych i badawczych. Ostatnie lata obfitowały w publikacje, w których podejmowano rozmaite zagadnienia związane z transhumanizmem.

Opublikowane
2024-06-28
Jak cytować
Duchliński, P., & Mietelski, T. (2024). Wstęp. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 30(2), 7-10. https://doi.org/10.35765/rfi.2024.3002.1
Dział
Od Redakcji