Etyka medyczna w perspektywie transhumanistycznej

Słowa kluczowe: etyka medyczna, etyka transhumanizmu, ulepszanie

Abstrakt

Etyka transhumanizmu, czyli etyka ulepszania człowieka, jest etyką deontologiczną z nakazem czynienia dobra jako podstawową normą moralną. Jednak konkretne praktyczne działania, poprzez które ma być realizowane dane dobro, są oceniane z uwagi na przewidywane konsekwencje. Etyka transhumanistyczna jest więc w istocie etyką konsekwencjalistyczną, a skoro postawa transhumanistyczna wyraża się w dążeniu do ulepszania człowieka, zatem każde zrealizowane „udoskonalenie” jest uznane za zwiększenie sumy dobra i w rezultacie zwiększenie dobrostanu człowieka. Tym samym etyka ulepszania człowieka jest etyką utylitarystyczną. Etyka medyczna ma charakter deontologiczny, ale w perspektywie transhumanistycznej staje się etyką utylitarystyczną – działanie „udoskonalające” oceniane jest jako moralne, jeżeli zwiększa sumę dobra. Musi to w istotny sposób zmieniać rozumienie podstawowych zasad etyki medycznej. Zmiana ta będzie fragmentem zmiany szerszej i bardziej podstawowej, polegającej na zatarciu granicy między działaniami terapeutycznymi a działaniami

Bibliografia

Beauchamp Tom L., Childress James F., Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński (Warszawa: Książka i Wiedza, 1996).

DeGrazia David, Millum Joseph, A Theory of Bioethics (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

Gillon Raanan, Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, tłum. A. Alichniewicz i A. Szczęsna (Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1997).

Harari Yuval N., Homo deus. Krótka historia jutra, tłum. M. Romanek (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018).

Harris John, Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People (Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2007).

Kurzweil Ray, Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, tłum. E. Chodkowska i A. Nowosielska (Warszawa: Kurhaus, 2013).

Mesko Bertalan, My Health: Upgraded. Revolutionary Technologies to Bring a Healthier Future (Webicina Kft., 2015).

Nowacka Maria, Autonomia pacjenta jako problem moralny (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005).

Rawls John, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik (Warszawa: PWN, 1994).

Regis Ed, Nanotechnologia, narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce, tłum. M. Prywata (Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001).

Szewczyk Kazimierz, Etyka i deontologia lekarska (Kraków: PAU, 1994).

Hołub Grzegorz, „W stronę bioetyki personalistycznej”, Seminare. Poszukiwania naukowe 19 (2003): 177–194.

Mullin Amy, „Children, Paternalism and the Development of Autonomy”, Ethical Theory and Moral Practice 17 (3) (2014): 413–426.

Nowacka Maria, „Etyczne podstawy prawa dziecka do otwartej przyszłości”, Studia Redemptorystowskie 16 (2018): 33–53.

Orphanides George, Reinberg Danny, „A Unified Theory of Gene Expression”, Cell 108 (4) (2002): 439–451.

Savulescu Julian, Kahane Guy, „The Moral Obligation to Create Children with the Best Chance of the Best Life”, Bioethics 23 (5) (2009): 274–290.

Szymańska Beata, „Zasada sprawiedliwości a dostęp do opieki zdrowotnej”, Prawo i Społeczeństwo 12 (1) (2012): 159–178.

Bostrom Nick, „Why I Want to Be a Posthuman When I Grow Up”, w: Medical Enhancement and Posthumanity, red. Bert Gordijn, Ruth Chadwick, (Dordrecht: Springer, 2008), 107–137.

Feinberg Joel, „The Child’s Right to an Open Future”, w: Joel Feinberg, Freedom and Fulfilment. Philosophical Essays (Princeton: Princeton University Press, 1992), 76–97.

Kopania Jerzy, „Kartezjanizm transhumanistyczny”, w: Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021), 185–218.

Kopania Jerzy, „Transhumanizm jako magia racjonalna”, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t. XI: Instrumentarium wojny kulturowej, red. Teresa Grabińska, Piotr Szczepański (Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych, 2021), 139–167.

Kopania Jerzy, Nowacka Maria, „Od unieśmiertelniania człowieka do śmierci cywilizacji”, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018), 31–70.

Nowacka Maria, „Transhumanistyczny sens prawa dziecka do otwartej przyszłości”, w: Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019), 93–119.

Sinsheimer Robert L., „The Prospect of Designed Genetic Change”, w: Ethics, Reproduction and Genetic Control, red. Ruth F. Chadwick (London: Routledge, 1992), 136–146.

Mesko Bertalan [interview], A Medical Futurist Discusses Health and Transhumanism, www.psychologytoday.com/us/blog/the-transhumanist-philosop- her/201511/medical-futurist-discusses-health-and-transhumanism (dostęp: 15.03.2022).

Willams John R., Podręcznik etyki lekarskiej, tłum. M. Szewczyński, (World Medical Association, 2005), https://www.wma.net/what-we-do/education/ medical-ethics-manual/ (dostęp: 25.02.2022).

Opublikowane
2024-06-28
Jak cytować
Nowacka, M. (2024). Etyka medyczna w perspektywie transhumanistycznej. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 30(2), 35-60. https://doi.org/10.35765/rfi.2024.3002.4
Dział
Artykuły