Myśl społeczna jezuitów Prowincji Galicyjskiej w latach 1884–1918 na łamach „Przeglądu Powszechnego”

  • Stanisław Pyszka Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: Przegląd Powszechny, myśl społeczna jezuitów, encykliki społeczne, socjalizm, kapitalizm, liberalizm

Abstrakt

„Przegląd Powszechny” zaczął się ukazywać w 1884 roku, gdy krakowscy jezuici zgodzili się przejąć od ks. Edwarda Podolskiego redagowany przez niego „Przegląd Lwowski”. Na przełomie XIX i XX wieku redaktorami naczelnymi „Przeglądu” byli kolejno Marian Ignacy Morawski SJ, Jan Pawelski SJ, Jan Urban SJ i Jan Rostworowski SJ. Dzięki ich wysiłkowi i wcześniejszemu bogatemu doświadczeniu redakcyjnemu „Przegląd” reprezentował wysoki poziom i należał do cenionych czasopism społeczno-kulturalnych poruszających tematykę religijną, filozoficzną, etyczną, kulturalną, historyczną i polityczną. Do nadrzędnych celów, wskazywanych przez redaktorów pisma, należało szerzenie prawdziwie katolickich zasad postępowania oraz posłuszeństwa Kościołowi. W artykule zostanie przedstawiona myśl społeczna jezuitów obecna na łamach „Przeglądu Powszechnego” od jego powstania do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bibliografia

Azzolini, I. M. (1946), Il M. R. P. Wlodimiro Ledóchowski, XXVI Preposito Generale della Compagnìa di Gesù (13 dicembre 1942), Scuola, Roma.

Badeni, J. (1890), 'Robotnicy polscy w~Saksonii', Przegląd Powszechny(R.~7, T.~27), 313--326.

Badeni, J. (1894), 'Odezwy biskupie o~kwestyi socyalnej', Przegląd Powszechny(R.~11, T.~41), 455--459.

Badeni, J. (1896), 'Obrazki z~krakowskiej nędzy', Przegląd Powszechny(R.~13, T.~52), 1--21, 191, 211, 411--431.

Badeni, J. (1897), 'Obrazki z~krakowskiej nędzy', Przegląd Powszechny(R.~14, T.~53), 48--71, 198--219, 343--360.

Badeni, J. (1897), 'Obrazki z~krakowskiej nędzy', Przegląd Powszechny(R.~14, T.~54), 24--36.

Baumgarten, J. (1887), 'Stowarzyszenia katolickie w~Niemczech', Przegląd Powszechny(R.~4, T.~13), 191--207.

Baumgarten, J. (1887), 'Stowarzyszenia katolickie w~Niemczech', Przegląd Powszechny(R.~4, T.~14), 278--294, 426--441.

Baumgarten, J. (1887), 'Stowarzyszenia katolickie w~Niemczech', Przegląd Powszechny(R.~4, T.~15), 377--391.

Bieś, A. P. (1995), 'Recepcja społecznego nauczania Papieża Leona XIII w~publikacjach jezuitów galicyjskich 1884–1914', Technical report, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w~Krakowie.

Breza, A. (1885), 'Le Play i~jego szkoła', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~6), 307--320.

Breza, A. (1885), 'Le Play i~jego szkoła', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~7), 63--73, 209--217.

Bzowski, T. (1949), Ks. Włodzimierz Ledóchowski, Generał Towarzystwa Jezusowego. 1866–1942, Stara Wieś.

Caro, L. (1905), 'Pomoc prawna', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~85), 208--217.

Caro, L. (1905), 'Prawa sługi', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~85), 19--37.

Caro, L. (1908), 'Nasi wychodźcy zamorscy', Przegląd Powszechny(R.~25, T.~99), 149--165, 352--372.

Czajkowski, K. (1903), 'Głos biskupa polskiego o~socjalizmie', Przegląd Powszechny(R.~20, T.~77), (dodatek:) s.~1--16.

Czajkowski, K. (1905), 'Głos Cerkwii Ruskiej o~plutokratycznym liberalizmie', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~86), 156--167, 369--380.

Czerkawski, W. (1900), 'Katolicyzm socyalny', Przegląd Powszechny(R.~17, T.~66), 175--188.

Czerkawski, W. (1903), 'Enuncyacye naszego episkopatu w~kwestyi socyalnej', Przegląd Powszechny(R.~20, T.~78), 33--60.

Czerkawski, W. (1903), 'Katolicyzm socyalny', Przegląd Powszechny(R.~20, T.~77), 207--230.

Czerkawski, W. (1905), 'Zakres kwestyi robotniczej', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~87), 40--61.

Czerkawski, W. (1908), '25-lecie „Przeglądu Powszechnego”', Przegląd Powszechny(R.~25, T.~100), s.~64*--66*.

Czerkawski, W. (1911), 'Kwestia drożyzny', Przegląd Powszechny(R.~28, T.~112), 153--173, 383--399.

Czerkawski, W. (1912), 'Kwestia drożyzny', Przegląd Powszechny(R.~29, T.~113), 390--410.

Czerkawski, W. (1912), 'Kwestia drożyzny', Przegląd Powszechny(R.~29, T.~114), 207--239.

Czermiński, M. (1890), 'Kongres katolicki w~Liège w~kwestyi socyalnej', Przegląd Powszechny(R.~7, T.~28), 238--247.

Czermiński, M. (1891), 'Encyklika w~sprawie socyalnej', Przegląd Powszechny(R.~8, T.~31), 121--125.

Dzieduszycki, W. (1908), 'Gruszki na wierzbie', Przegląd Powszechny(R.~25, T.~100), 395--419.

Feliński, Z. S. (1889), 'Społeczeństwo wobec rozumu i~wiary', Przegląd Powszechny(R.~6, T.~24), 1--14, 157--168, 381--396.

Feliński, Z. S. (1890), 'Społeczeństwo wobec rozumu i~wiary', Przegląd Powszechny(R.~7, T.~25), 78--87.

Feliński, Z. S. (1890), 'Społeczeństwo wobec rozumu i~wiary', Przegląd Powszechny(R.~7, T.~26), 91--106, 400--419.

Gabryel, K.Wyczawski, H. E., ed., (1983), Trznadel Antoni, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 353.

Gnatowski, J. (1885), 'Katolicka szkoła socyalna we Francji i~stowarzyszenia „Kółek rzemieślniczych”', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~5), 220--231.

Grot, Z.Lepszy, K. & Wereszczycka, H., ed., (1964), Janiszewski Jan Chryzostom (1818–1891), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 523--524.

Grzebień, L.Kieniewicz, S.; Rostworowski, E. & Markiewicz, H., ed., (1980), Pawelski Jan (1868–1944), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 361--362.

Grzebień, L.Kieniewicz, S.; Rostworowski, E. & Markiewicz, H., ed., (1981), Piątkiewicz Włodzimierz (1865–1933), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 3--4.

Grzebień, L.Wyczawski, H. E., ed., (1982), Langer Antoni~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 492--493.

Grzebień, L.Wyczawski, H. E., ed., (1982), Morawski Marian Ignacy~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 160--166.

Grzebień, L.Grzebień, L., ed., (1983), Czajkowski Konstanty~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 256--259.

Grzebień, L.Grzebień, L., ed., (1983), Ledóchowski Włodzimierz Dionizy~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 311--312.

Grzebień, L.Grzebień, L., ed., (1983), Piątkiewicz Włodzimierz~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 665--666.

Grzebień, L.Grzebień, L., ed., (1983), Pawelski Jan~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 621--625.

Grzebień, L.Grzebień, L., ed., (1983), Rostworowski Jan Kanty~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 44--52.

Grzebień, L.Grzebień, L., ed., (1983), Urban Jan~SJ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, pp. 344--354.

Hełczyński, E. (1902), 'Śp. O.~Antoni Langer', Przegląd Powszechny(R.~19, T.~74), 311--314.

J.B. (1939), 'Kresowy misjonarz', Misje Katolickie(58), 7.

Jackowski, H. (1892), O~socyalizmie. Uwagi dla socyalistów i~katolików, X. Michał Mycielski~SJ, Kraków.

Jagiełło, M. (1993), Trwałość i~zmiana. Szkice o~„Przeglądzie Powszechnym” 1884–1918, Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa.

Jakubowski, Z. (1987), „Przegląd Powszechny” 1884–1985, Akademia Nauk Społecznych PZPR, Warszawa.

Janiszewski, J. C. (1883), 'Encyklika Leona XIII papieża o~masonerii', Przegląd Powszechny(R.~1, T.~3), 169--188.

Jaroszyński, E. (1900), Katolicyzm socyalny, Vol. 1, Spółdzielnia Wydawnicza Polska, Kraków.

Klecki, K. (1903), 'Alkoholizm i~antyalkoholizm', Przegląd Powszechny(R.~20, T.~80), 321--355.

Klecki, K. (1903), 'Alkoholizm i~antyalkoholizm', Przegląd Powszechny(R.~21, T.~81), 40--67, 211--239, 424--440.

Klecki, K. (1903), 'Alkoholizm i~antyalkoholizm', Przegląd Powszechny(R.~21, T.~82), 58--83, 245--264.

Konopka, K. (1906--1909), 'Jubileusz 25-lecia', Nasze Wiadomości(2), 604--612.

Kopyciński, A. (1888), 'Zasady i~dążenia radykalnego socjalizmu', Przegląd Powszechny(R.~5, T.~20), 92--100, 198--209.

Kozłowski, W. (1889), 'Kwestya włościańska: Mowa posła Dra Włodzimierza Kozłowskiego', Przegląd Powszechny(R.~6, T.~22), 126--134.

Krzyżanowski, A. A. (1917), 'Zmiany w~znaczeniu gospodarczym wojny', Przegląd Powszechny(R.~34, T.~133), 37--63.

Krzyżanowski, A. A. (1917), 'Zmiany w~znaczeniu gospodarczym wojny', Przegląd Powszechny(R.~34, T.~134), 631--642, 778--789.

Kumaniecki, W. (1905), 'W~sprawie ochrony nieletnich przed zbrodniami', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~87), 62--84.

Landau, Z.Leśnodorski, B. & Rostworowski, E., ed., (1970), Krzyżanowski Adam Alojzy (1873–1963), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 588--594.

Langer, A. (1891), 'Dzisiejszy socyalizm wobec światła rozumu', Przegląd Powszechny(R.~8, T.~32), 1--10, 218--233, 337--350.

Langer, A. (1892), 'Dzisiejszy socyalizm wobec światła rozumu', Przegląd Powszechny(R.~9, T.~33), 229--257.

Langer, A. (1892), 'Dzisiejszy socyalizm wobec światła rozumu', Przegląd Powszechny(R.~9, T.~34), 47--68, 209--235.

Langer, A. (1892), 'Dzisiejszy socyalizm wobec światła rozumu', Przegląd Powszechny(R.~9, T.~35), 178--195.

Langer, A. (1892), 'Dzisiejszy socyalizm wobec światła rozumu', Przegląd Powszechny(R.~9, T.~36), 20--32.

Ledóchowska, J.Bejze, B., ed., (1968), Włodzimierz Ledóchowski, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa, pp. 447--464.

Ledóchowski, W. D. (1898), 'Duchowieństwo a~kwestya socyalna', Przegląd Powszechny(R.~15, T.~57), 81--105.

Leon, X. I. I. I. (1885), Encyklika Ojca świętego Leona~XIII o~chrześcijańskim ustroju państw. „Immortale Dei”, Nakładem „Przeglądu Powszechnego”, Drukarnia W.L. Anczyca i~Spółki, Kraków.

Lipke, L. (1903), 'Rycerze demokracji chrześcijańskiej we Francji', Przegląd Powszechny(R.~20, T.~79), 51--77.

Lipke, L. (1905), 'Nowy projekt reformy ubezpieczenia robotniczego', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~86), 1--15, 168--182.

Lipke, L. (1905), 'Problem socjologiczny Comte’a', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~88), 161--184.

Lipke, L. (1905), 'Z~ruchu chrześcijańsko-społecznego w~Poznańskiem', Przegląd Powszechny(R.~22, T.~88), 316--337.

Lipke, L. (1906), 'Problem socjologiczny Comte’a', Przegląd Powszechny(R.~23, T.~90), 81--91.

Lipke, L. (1906), 'Problem socjologiczny Comte’a', Przegląd Powszechny(R.~23, T.~92), 205--218.

Lipke, L. (1912), 'Program społeczno-agrarny Vogelsanga w~stronnictwie chrześcijańsko-społecznym', Przegląd Powszechny(R.~29, T.~114), 178--187.

Lipke, L. (1916), 'Kacper Decurtins', Przegląd Powszechny(R.~33, T.~131), 183--193.

Lipke, L. (1916), 'Kacper Decurtins', Przegląd Powszechny(R.~33, T.~132), 57--72, 167--177, 308--326.

Lipke, L. (1917), 'Problem socjalny obecnej wojny', Przegląd Powszechny(R.~34, T.~133), 289--306.

Milewski, J. (1904), 'Rozdział i~użycie dochodu', Przegląd Powszechny(R.~21, T.~84), 75--102.

Milewski, J. (1904), 'Znaczenie i~warunki dobrobytu', Przegląd Powszechny(R.~21, T.~83), 359--373.

Milewski, J. (1904), 'Z~nauki o~dobrobycie społeczeństw', Przegląd Powszechny(R.~21, T.~83), 149--165.

Morawska, K. (1885), 'Emigracja wśród włościan', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~7), 343--363.

Morawska, K. (1885), 'Emigracja wśród włościan', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~8), 42--59.

Morawski, M. I. (1884), 'Cele i~zadania „Przeglądu Powszechnego”', Przegląd Powszechny(R.~1, T.~1), 1--6.

Morawski, M. I. (1884), 'Sojusz monarchiczny przeciw socyalistycznej anarchii', Przegląd Powszechny(R.~1, T.~1), 337--358.

Morawski, M. I. (1884), 'Sprawy Stolicy św. Encyklika o~masonach — przyjęcie jej przez prasę, rządy i~masonów', Przegląd Powszechny(1(2)), 441--452.

Morawski, M. I. (1885), 'Encyklika „Immortale Dei” i~liberalizm', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~8), IX-XXVIII.

Morawski, M. I. (1885), 'Hartmann i~kwestia narodowości', Przegląd Powszechny(R.~2, T.~6), (dodatek:) s.~I-XVI.

Morawski, M. I. (1889), 'Dawid Urquhart i~kwestia wojny', Przegląd Powszechny(R.~6, T.~22), 153--176.

Morawski, M. I. (1889), 'Wieża Eiffla i~rok 1889', Przegląd Powszechny(R.~6, T.~21), 1--16.

Morawski, M. I. (1890), 'Wypadki w~Białej', Przegląd Powszechny(R.~7, T.~26), 347--356.

Morawski, M. I. (1891), Podstawy etyki i~prawa, Vol. 2, Nakład autora, Drukarnia W.L. Anczyca, Kraków.

Morawski, M. I. (1896), 'Antysemityzm', Przegląd Powszechny(R.~13, T.~49), 161--189.

Morawski, M. I. (1896), 'Antysemityzm', Przegląd Powszechny(R.~13, T.~50), 472--474.

Morawski, M. I. (1930), Podstawy etyki i~prawa, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków.

Natoński, B.Leśnodorski, B. & Rostworowski, E., ed., (1971), Langer Antoni (1833–1902), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 495--496.

Natoński, B.Leśnodorski, B. & Rostworowski, E., ed., (1971), Ledóchowski Włodzimierz Dionizy (1866–1942), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 635--637.

Natoński, B.Wilkosz, Z. & Grzebień, L., ed., (1972), Powstanie i~rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 13--106.

Natoński, B.Kieniewicz, S.; Rostworowski, E. & Markiewicz, H., ed., (1976), Morawski Marian Ignacy (1845–1901), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 736--738.

Natoński, B.Kieniewicz, S.; Rostworowski, E. & Markiewicz, H., ed., (1990), Rostworowski Jan Kanty (1876–1963), Polska Akademia Umiejętności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków, Wrocław, pp. 202--208.

Niezgoda, C. (1984), 'Myśl społeczna „Przeglądu Powszechnego” (1884–1939)', Chrześcijanin w~Świecie(16(10)), 31--51.

Olearski, B. (1904), 'Nędza dzieci', Przegląd Powszechny(R.~21, T.~84), 173--193.

Paluszkiewicz, F. (1985), Spadkobierca idei unijnej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, pp. 22--29.

Pawelski, J. (1908), '25-lecie „Przeglądu Powszechnego”', Przegląd Powszechny(R.~25, T.~100), s.~49*--53*.

Pelczar, J. S. (1907), List pasterski na Wielki Post R.~P. 1907 o~sprawie społecznej, Drukarnia „Udziałowa” Jana Łazora, Przemyśl, pp. 82--157.

Pelczar, J. S. (1908), Z listu pasterskiego... w~sprawie społecznej, Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego, Kraków, pp. 24--27, 41--46, 58--62, 72--78.

Piątkiewicz, W. S. (1897), 'Strejk wobec etyki', Przegląd Powszechny(R.~14, T.~56), 161--194, 388--407.

Piątkiewicz, W. S. (1898), 'Strejk wobec etyki', Przegląd Powszechny(R.~15, T.~57), 241--265.

Piątkiewicz, W. S. (1898), 'Strejk wobec etyki', Przegląd Powszechny(R.~15, T.~58), 223--250.

Poplatek, J.Konopczyński, W. & Wróblewski, S., ed., (1935), Badeni Jan (1858–1899), Polska Akademia Umiejętności, Kraków, pp. 205.

Rostworowski, J. K.; Pastuszka, J.; Koneczny, F.; Czuma, I.; Pigoń, S. & Arcimowicz, W. (1933), 'U~progu nowego półwiecza. Półwiekowa praca „Przeglądu Powszechnego”', Przegląd Powszechny R. 50. Zeszyt Jubileuszowy (1883–1933)(R.~50, T.~200), 317--431.

Roszkowski, W. (1984), 'Myśl społecznoekonomiczna w~„Przeglądzie Powszechnym” 1884–1953', Przegląd Powszechny(R.~101, T.~242(1)), 23--33.

Roszkowski, W. (1984), 'Myśl społecznoekonomiczna w~„Przeglądzie Powszechnym” 1884–1953', Przegląd Powszechny(R.~101, T.~242(2)), 254--262.

Rydel, L. (1908), '25-lecie „Przeglądu Powszechnego”', Przegląd Powszechny(R.~25, T.~100), s.~75*--77*.

Sejbuk, C. (1935--1938), 'Śp. O.~Włodzimierz Piątkiewicz T. J.', Nasze Wiadomości(11), 150--177.

Skrochowski, E. (1889), 'O~życiu i~stowarzyszeniach katolickich', Przegląd Powszechny(R.~6, T.~22), (dodatek~1:) s.~183--195.

Ślipko, T.Wilkosz, Z. & Grzebień, L., ed., (1972), Problematyka społeczna w~publikacjach Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 167--175.

Straszewski, M. (1902), 'Czynniki rozdziału i~spójni w~dzisiejszym społeczeństwie', Przegląd Powszechny(R.~19, T.~76), 1--18.

Strzeszewski, C.Strzeszewski, C.; Bender, R. & Turowski, K., ed., (1981), Chrześcijańska myśl i~działalność społeczna w~zaborze austriackim w~latach 1865–1918, Ośrodek Dokumentacji i~Studiów Społecznych, Warszawa, pp. 135--199.

Strzeszewski, C.Bender, R.; Gajewski, S. & Balawajder, E., ed., (1991), Caro Leopold, Ośrodek Dokumentacji i~Studiów Społecznych, Warszawa, pp. 69--70.

Susuł, J. (1962), 'Myśli sprzed pół wieku', Znak(97/98), 1037--1042.

Szymański, A. (1913), 'Ozanam jako teoretyk i~działacz społeczny. W setną rocznicę urodzin', Przegląd Powszechny(R.~30, T.~119), 178--198.

Szymański, A. (1913), 'Ozanam jako teoretyk i~działacz społeczny. W setną rocznicę urodzin', Przegląd Powszechny(R.~30, T.~120), 62--73.

Teodorowicz, J. (1902), 'Z~ostatnich doświadczeń', Przegląd Powszechny(R.~19, T.~76), (dodatek:) s.~1--16.

Trznadel, A. (1897), 'Encyklika ,,Rerum novarum”', Przegląd Powszechny(R.~14, T.~56), 90--98.

Tuszowski, J. (1932), O. Marian Morawski TJ, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków.

Tyrowicz, M.Kieniewicz, S.; Rostworowski, E. & Markiewicz, H., ed., (1976), Milewski Józef (1859–1916), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 213--214.

Urban, J. (1918), 'O~prawa obywatelskie dla kobiet', Przegląd Powszechny(R.~34, T.~138), 276--292.

Urban, J. (1918), 'O~prawa obywatelskie dla kobiet', Przegląd Powszechny(R.~35, T.~139/140), 414--431.

Wielowieyski, H. (1913), 'Emigracja ludu i~program ochronny', Przegląd Powszechny(R.~30, T.~117), 175--188.

Załęski, S. (1906), Jezuici w~Polsce. T.~5, cz.~2: Jezuici w Polsce porozbiorowej 1820–1905, Drukarnia W.L. Anczyca, Kraków.

Ziółek, J.Bender, R.; Gajewski, S. & Balawajder, E., ed., (1991), Czerkawski Włodzimierz, Ośrodek Dokumentacji i~Studiów Społecznych, Warszawa, pp. 95--96.

Żmigrodzki, M. (1884), 'Questions sociales et ouvrières', Przegląd Powszechny(R.~1, T.~1), 297--322.

Łebiński, W. (1886), 'Kółka rolniczo-włościańskie w~Wielkopolsce', Przegląd Powszechny(R.~3, T.~10), 353--375.

Cozel, F., ed. (1906), Encyklika Ojca św. Leona~XIII. w~kwestyi socyalnej: O~położeniu robotników. („Rerum novarum”), Wydawnictwo WAM, Kraków.

(1906), Dzisiejsze zadania katolicyzmu w~Polsce. Ankieta „Przeglądu Powszechnego”, Nakładem Redakcyi „Przeglądu Powszechnego”, Drukarnia W.L. Anczyca, Kraków.

Wilkosz, Z. & Grzebień, L., ed. (1972), Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872–1972. Historia, opracowania, bibliografia, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Grzebień, L., ed. (1996), Encyklopedia wiedzy o~jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Opublikowane
2017-07-15
Jak cytować
Pyszka, S. (2017). Myśl społeczna jezuitów Prowincji Galicyjskiej w latach 1884–1918 na łamach „Przeglądu Powszechnego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 23(1), 75–127. https://doi.org/10.5281/zenodo.827365
Dział
Artykuły recenzowane