Tom 23, Zeszyt 1 (2017)

Spis treści

Artykuły recenzowane

Lech Gruszecki
7–21
Józef Bremer
22–47
Jacek Poznański
48–74
Stanisław Pyszka
75–127
Joanna Marszk
128–149
Stanisław Pyszka
150–174

Sylwetki filozofów

RFI AIK
175–181

Recenzje

Alfred Skorupka
182–194