In memoriam Roman Darowski SJ (1935-2017)

  • RFI AIK

Abstrakt

In memoriam Roman Darowski SJ (1935-2017)

Bibliografia

Darowski, R. (1993), Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku — próba syntezy, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków.

Darowski, R. (1994), Filozofia w szkołach jezuickich w~Polsce w~XVI wieku, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.

Darowski, R. (1998), Studia z~filozofii jezuitów w~Polsce w~XVII i~XVIII wieku, Wydział Filozoficzny TJ, Kraków.

Darowski, R. (1999), Studies in the philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th centuries, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.

Darowski, R. (2001), Filozofia Jezuitów w Polsce w~XX wieku. Próba syntezy. Słownik autorów, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.

Darowski, R. (2004), Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i~gminy kalwińskiej, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.

Darowski, R.Adamski, F., ed., (2005), Cielesno-duchowy wymiar człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 41--58.

Darowski, R.Waśko, A., ed., (2007), Filozoficzna refleksja nad człowiekiem i~kulturą, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków, pp. 9--15.

Darowski, R.Góźdź, K., ed., (2009), Człowiek - Absolut?, Wydawnictwo KUL, Lublin, pp. 19--28.

Darowski, R. (2014), Philosophical anthropology. Outline of fundamental problems, The Ignatianum Jesuit University in Cracow, Publishing House WAM, Cracow.

Darowski, R. (2015), Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Darowski, R. & Ziemiański, S., ed. (2012), Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i~dziedzictwo, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.

Pilch, W. & Sadowski, J., ed. (2015), Fragmenta philosophica. Wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji 80-lecia jego urodzin, Wydawnictwo Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Darowski, R. & Bargieł, F., ed. (2016), Logica Marcina Śmigleckiego. Wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Opublikowane
2017-07-15
Jak cytować
AIK, R. (2017). In memoriam Roman Darowski SJ (1935-2017). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 23(1), 175–181. https://doi.org/10.5281/zenodo.827372
Dział
Sylwetki filozofów