Spinozjańskie ujęcie afektywności w świetle zagadnienia świadomości nierefleksyjnej i problemu samopoznania

Słowa kluczowe: Spinoza, afekty, emocje, conatus, świadomość nierefleksyjna

Abstrakt

W artykule rozważana jest Spinozjańska koncepcja afektywności w kontekście pytania o pierwotne przedrefleksyjne formy świadomości siebie oraz problemu samopoznania. Autorka przedstawia ideę conatus oraz jej związek z emocjami, ukazując potencjał heurystyczny Spinozjańskiego ujęcia sfery bierności. Rozważania skupione są wokół problematycznej kwestii, czy bierność daje nam jedynie niejasną wiedzę o nas samych, będąc niepożądanym stanem, czy też sposób, w jaki afekt zostaje przeżyty i postrzeżony może mieć znaczenie dla samoświadomości, stanowiąc jej pierwotną przedrefleksyjną formę. Nawiązując do hermeneutyki podmiotowości, autorka wskazuje, że struktura fundamentalnej dążności do zachowania swojego istnienia ujawnia się w porządku refleksyjnym jako doświadczenie swoistego wysiłku będące warunkiem samoświadomości. Prezentowane analizy dotyczące Spinozjańskiej koncepcji wpisanej w ludzką naturę dążności do zachowania i powiększenia swojej mocy (conatus), której działanie ujawnia się między innymi w przeżywaniu afektów, wskazują także na niemałe trudności interpretacyjne. Spinoza nie wydaje się dostatecznie wyjaśniać stosunku zachodzącego między pragnieniem, stanowiącym wyraz życia, i nadawanym mu znaczeniem należącym do porządku mowy.

Bibliografia

Descartes René, Listy do księżniczki Elżbiety, tłum. Jerzy Kopania (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995).

Descartes René, Zasady filozofii, tłum. Izydora Dąmbska (Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001).

Goldie Peter, The Emotions. A Philosophical Exploration (Oxford: Oxford University Press, 2000).

James Susan, Passion and Action: The Emotions in Seventeenth-Century Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 1997).

Laertios Diogenes, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984).

Leibniz Gottfried Wilhelm, Zasady filozofii, czyli „monadologia”, tłum. Stanisław Cichowicz (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1969).

Murawska Monika, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała Michela Henry’ego (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011).

Nussbaum Martha, The Therapy of Desire (Princeton: Princeton University Press, 1994).

Ricœur Paul, Philosophie de la volonté, vol. 1: Le volontaire et l’involontaire (Paris: Aubier, 1949).

Ricœur Paul, Nature and Freedom, w: idem, Political and Social Essays, red. David Stewart, Joseph Bien (Athens–Ohio: Ohio University Press, 1974).

Ricœur Paul, O sobie samym jako innym, tłum. Bogdan Chełstowski (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003).

Spinoza Baruch, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. Ignacy Myślicki (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1954).

Warmbier Adriana, Tożsamość, narracja, hermeneutyka “siebie”: Paula Ricoeura filozofia człowieka (Kraków: Universitas, 2018).

Wigura Karolina, Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019).

Legrand Dorothée, “Pre-reflective Self-as-subject from Experiential and Empirical Perspectives”, Consciousness and Cognition 16 (2007): 583–599.

Ricœur Paul, Negatywność i pierwotna afirmacja, w: idem, Podług nadziei. Odczyty, szkice, studia, wybór, oprac. i wstęp Stanisław Cichowicz, tłum. Stanisław Cichowicz i in. (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1991).

Opublikowane
2024-06-28
Jak cytować
Warmbier, A. (2024). Spinozjańskie ujęcie afektywności w świetle zagadnienia świadomości nierefleksyjnej i problemu samopoznania. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 30(2), 145-158. https://doi.org/10.35765/rfi.2024.3002.10
Dział
Artykuły