Pogrzeb Mattea Ricciego SJ (1552–1610) w Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina

Kulturowa interakcja

Słowa kluczowe: Chiny, chrześcijaństwo, konfucjanizm, jezuici, inkulturacja, ceremonia pogrzebowa

Abstrakt

W artykule analizowane są okoliczności pogrzebu włoskiego jezuity Mattea Ricciego, zmarłego w Pekinie w 1610 r. Autor podkreśla złożoność kulturową tego wydarzenia i opierając się na najnowszych badaniach, eksploruje szeroki kontekst kulturowy oraz religijny zderzenia cywilizacji Chin z Zachodem. Wykorzystując metody analizy historycznej i kulturowej, głównie na podstawie Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina, autor bada ceremonie pogrzebowe w tradycji konfucjańskiej, ich znaczenie społeczne i kulturowe, a także wpływ na zbliżenie kulturowe między Wschodem a Zachodem. Porównuje te praktyki z zachodnimi tradycjami, analizując różnice i podobieństwa. Szczególna uwaga poświęcona jest temu, jak chrześcijaństwo i konfucjanizm przyczyniły się do unikalnej formy ceremonii pogrzebowej Ricciego, łączącej elementy obu kultur. Artykuł podkreśla, że kontrowersyjna postać Ricciego miała istotny wpływ na zrozumienie i akceptację między kulturami, a jego pogrzeb stał się symbolem harmonii między tradycjami Wschodu i Zachodu, demonstrując, jak szacunek dla lokalnych praktyk może przekształcić relacje międzykulturowe.

Bibliografia

Archivum Romanum Socitatis Iesu (ARSI), Jap. Sin.102. Archivum Romanum Socitatis Iesu (ARSI), Jap. Sin, 113.

Ricci Matteo, Trigaut Nicolas, China in the sixteenth century. The journals of Matthew Ricci, 1583–1610 (New York: Random House, 1953).

Trigaut Nicolas, De Christiana expeditione apud sinas suscepta ab Societate Jesu. Ex P. Matthaei Riccii eiusdem Societatis commentariis, Libri V (Augsburg, 1615).

Venturi Pietro Tacchi, P. Matheus Ricci S.J. P. Matheus Ricci S.J. Relação escripta pelo seu companheiro P. Sabatino de Ursis (Roma: Tip. Enrico Voghera, 1910).

Ebrey Buckley Patricia, Confucianism and Family Rituals in Imperial China (Pricenton: Princeton University Press, 1991).

Engelfriet Peter M., Euclid in China. The Genesis of the First Chinese Translation of Euclid’s (Leiden–Boston: Brill, 1998).

Handbook of Christianity in China, Volume One: 635–1800, Handbook of Oriental Studies, section IV: China, vol. 15/1, red. Nicolas Standaert (Leiden–Boston: Brill, 2001).

Hsia Ronnie Po-Chia, A Jesuit in the Forbidden City. Matteo Ricci 1552–1610 (Oxford: Oxford University Press, 2010).

Kubuya Paulin Batairwa, Meaning and Controversy within Chinese Ancestor Religion (Taipei: Palgrave Macmillan, 2018).

Menegon Eugenio, Ancestors, Virgins, and Friars: Christianity as a Local Religion in Late Imperial China (Boston–Leiden: Brill, 2010).

Standaert Nicolas, The Interweaving of Rituals Funerals in the Cultural Exchange Between China and Europe (Washington: University of Washington Press, 2008).

Bonazzi Andrea, „Matteo Ricci and Global Civilization”, Prajñâ Vihâra, 6/1 (2005): 11–30.

Baena Salvador Medina, “Hibridación cultural y el discurso sobre China en el siglo XVII. El caso de Diego de Pantoja”, Asiadémica. Revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental, 5 (2015): 10–37.

Chen Biao, “Coping with Death and Loss. Confucian Perspectives and the Use of Rituals”, Pastoral Psychol, 61 (2012): 1037–1049.

He Bin, „Ceremonie pogrzebowe i sposób pochówku u Chińczyków Han”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 11 (2017): 4–26.

Di Napoli Alfredo, “Con grande fervore de convertire il mondo tutto. Sabatino de Ursis e gli inizi della missione cinese (1605–1610)”, Idomeneo, 30 (2020): 123–156.

Poli Diego, “Matthew Ricci – Li Madou: A dialogue across cultures”, Palimpsest. International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 1 (2016): 173–184.

Riera Ignacio Ramos, “Diego de Pantoja. Dalla Spagna alla Cina”, La Civiltà Cattolica, 4 (2019): 484–492.

Shi Xijuan, “Christian Scholar Xu Guangqi and the Spread of Catholicism in Shanghai”, Asian Culture and History, 7/1 (2015): 199–209.

Sutton Donald S., “Death Rites and Chinese Culture. Standardization and Variation in Ming and Qing Times”, Modern China, 33/1 (2007): 125–153.

Yu Liu, “The Intricacies of Accommodation. The Proselytizing Strategy of Matteo Ricci”, Journal of World History, 19/4 (2008): 465–487.

Danieluk Robert, „Konfesjonał i pióro. Tomasz Ignacy Szpot Dunin, polski historiograf jezuickiej misji w Chinach”, w: Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. Piśmiennictwo łacińskie czasów nowożytnych, red. Jarosław Nowaszczuk (Szczecin: „Volumina.pl”, 2017), 75–108.

Meijun Wang, “Funeral Ceremony and Social Functions in Xinjiang”, w: Praxis, Folks’ Beliefs, and Rituals. Explorations in the Anthropology of Religion, red. Augustin F. C. Holl (Xiamen: Xiamen University, 2022), 66–76.

Standaert Nicolas, “Matteo Ricci and the Chinese. Spaces of Encounter between the Self and the Other”, w: Lezioni Cinesi. Storia filosofia e antropologia della Cina, red. Alessandro dell’Orto, Zhao Hontago (Urbaniana University Press: Roma, 2017), 73–100.

Theiss Janet, “Managing Martyrdom. Female Suicide and Statecraft in Mid-Qing China”, w: Passionate Women. Female Suicide in Late Imperial China, red. Paul S. Ropp, Paola Zamperini, Harriet T. Zurndorfer (Leiden–Boston: Brill, 2001), 47–76.

Watson James L., “The Structure of Chinese Funerary Rites. Elementary Forms, Ritual Sequence, and the Primacy of Performance”, w: Death Ritual in Late Imperial and Modern China, red. Evelyn S. Rawski, James L. Watson (Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 1988), 3–19.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Smołucha, J. (2023). Pogrzeb Mattea Ricciego SJ (1552–1610) w Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina: Kulturowa interakcja. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 29(4), 59-74. https://doi.org/10.35765/rfi.2023.2904.5
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora