Wstęp

Abstrakt

Podobnie jak wcześniejszy numer „Rocznika”, również ten składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona została kulturalnemu i intelektualnemu klimatowi dworów królowych w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Jeszcze na początku lat dwutysięcznych uprawniona była opinia, że w polskiej historiografii niewiele wiemy zarówno o samych królowych i ich roli w państwie, jak o ich otoczeniu, a poza głównym nurtem badawczym pozostają struktury dworów polskich księżnych i królowych, były ze wszech miar słuszne. Przez ostatnich dwadzieścia lat tematyka związana z dworem polskich królowych w średniowieczu i w epoce nowożytnej doczekała się grona badaczy, którzy coraz śmielej wychodzą poza dociekania o charakterze strukturalno-personalnym, a w polskich badaniach widoczny jest coraz wyraźniej nurt queenship, wpisujący się w tę problematykę i cieszący się zauważalną popularnością w historiografiach zachodnich.

Opublikowane
2021-12-30
Jak cytować
Januszek-Sieradzka, A., & Smołucha, J. (2021). Wstęp. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), 7-12. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.1
Dział
Od Redakcji