Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i racjonalizmu

Konrad Szocik

Abstrakt


Przyjęcie racjonalizmu, połączonego ze skrajnym materializmem i sensualizmem, umożliwiło rozwój oświeceniowego ateizmu, który jednak był jednym z nurtów funkcjonujących w tym, krytycznym wobec dotychczasowej kultury europejskiej, okresie. Artykuł zwraca uwagę na kilka czołowych idei oświeceniowego racjonalizmu, które na zawsze zmieniły europejską filozofię. Uczynienie ludzkiego rozumu nową podstawą autorytetu oraz krytyka wszystkich teorii opierających się jedynie na autorytecie i tradycji, przede wszystkim religijnych, stały się nowym punktem wyjścia.


Słowa kluczowe


ateizm; racjonalizm; materializm; sensualizm; krytyka

Pełny tekst:

REMOTE TEX BIB PDF

Bibliografia


Behrens CBA (1985), "Society, Government and the Enlightenment. The experiences of eighteenth --- century France and Prussia" New York Harper and Row.

Buckley MJ (2009), "Ateizm w sporze z religią" Kraków Wydawnictwo WAM.

Copleston F (1996), "Historia filozofii" Warszawa Vol. VI Wydawnictwo PAX.

Delon M (1995), "Réhabilitation des préjugés et crise des Lumières", In La Crise des Lumières. Paris (3), pp. 143-156.

Fabro C (1964), "Introduzione all'ateismo moderno" Roma Studium.

Hazard P (1974), "Kryzys świadomości europejskiej 1680--1715" Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hazard P (1972), "Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga" Warszawa Państwowy Instytut Naukowy.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.35747

##submission.copyrightStatement##

##submission.licenseURL##: http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by


PL ISSN 2300-1402

Rocznik Filozoficzny Ignatianum * The Ignatianum Philosophical Yearbook * Annuarium Philosophicum Ignatianum

Przeglądający nasze strony, zgadzają się na [ciasteczka-cookies]. Zob. [Polityka prywatności].