Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i racjonalizmu

  • Konrad Szocik Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: ateizm, racjonalizm, materializm, sensualizm, krytyka

Abstrakt

Przyjęcie racjonalizmu, połączonego ze skrajnym materializmem i sensualizmem, umożliwiło rozwój oświeceniowego ateizmu, który jednak był jednym z nurtów funkcjonujących w tym, krytycznym wobec dotychczasowej kultury europejskiej, okresie. Artykuł zwraca uwagę na kilka czołowych idei oświeceniowego racjonalizmu, które na zawsze zmieniły europejską filozofię. Uczynienie ludzkiego rozumu nową podstawą autorytetu oraz krytyka wszystkich teorii opierających się jedynie na autorytecie i tradycji, przede wszystkim religijnych, stały się nowym punktem wyjścia.

Bibliografia

Behrens CBA (1985), "Society, Government and the Enlightenment. The experiences of eighteenth --- century France and Prussia" New York Harper and Row.

Buckley MJ (2009), "Ateizm w sporze z religią" Kraków Wydawnictwo WAM.

Copleston F (1996), "Historia filozofii" Warszawa Vol. VI Wydawnictwo PAX.

Delon M (1995), "Réhabilitation des préjugés et crise des Lumières", In La Crise des Lumières. Paris (3), pp. 143-156.

Fabro C (1964), "Introduzione all'ateismo moderno" Roma Studium.

Hazard P (1974), "Kryzys świadomości europejskiej 1680--1715" Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hazard P (1972), "Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga" Warszawa Państwowy Instytut Naukowy.

Opublikowane
2013-06-30
Jak cytować
Szocik, K. (2013). Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i racjonalizmu. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 19(1), 19-33. https://doi.org/10.5281/zenodo.35747
Dział
Artykuły recenzowane