Author Details

Lešková, Danka, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Ul. 17. novembra 15 080 01 Prešov 051/ 7470 533, Slovakia