Hospice voluntary service as an educational environment

  • Anna Seredyńska Akademia Ignatianum
Keywords: hospice voluntary service, educational environment, volunteer

Abstract

Hospice volunteering is s special kind of voluntary service. According to research, an average age of hospice volunteers is higher that an average age of volunteers in other types of voluntary services (Przewłocka, 2011; Seredyńska, 2018). However, it does not mean that there are no young persons in hospices, especially when one remembers that contact with the sick and dying allows people to realize the most important things in life and to gain a more realistic view of their limitations. So, it can be said that the environment of hospice voluntary service offers valuable upbringing and educational opportunities. The paper is based on the analysis of subject literature and address several upbringing and educational aspects connected with the environment of hospice voluntary service. These aspects include the analysis of hospice volunteering which educates for accepting: the central position of God in human life, death as an integral part of life, weaknesses and limitations in the maturing process, and the attitude of ‘imagination of mercy’ towards the sick and dying. Other educational and upbringing environments do not confront a person with these aspects of life to such an extent.

Author Biography

Anna Seredyńska, Akademia Ignatianum
Psycholog psychoterapeuta, pedagog, teolog

References

Bodek, E. (2009). Rola wolontariusza w domu chorego, na oddziale stacjonarnym i dziennym, Materiały dla wolontariuszy (pp. 16-21). Kraków: TPCh "Hospicjum św. Łazarza.

Bodek, E. (2016). “To było coś tak cennego dla nas, to był kawałek życia”. Ludzie i wartości Hospicjum. (A. Seredyńska, an interviewer)

Du Boulay, S., Rankin, M. (2009). Okno nadziei. Cicely Saunders - założycielka ruchu hospicyjnego. (transl. I. Sumera) Kraków: Wydawnictwo Znak.

Dutkiewicz, E. (1997). Filozofia opieki hospicyjnej. In: D. Śpiewakowska, R. Szpakowski (Eds.), Przed przejściem (pp. 115-120). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Dutkiewicz, E. (1997). Opieka duchowa nad umierającym. In: D. Śpiewakowska, R. Szpakowski (Eds.), Przed przejściem (pp. 105-114). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Górecki, M. (2000). Hospicjum w służbie umierających. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Gumkowska, M. (2005). Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005. Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor.

Kalinowski, M. (2008). Miłość społeczna w posłudze hospicyjnej. In: W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (Eds.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności (pp. 301-309). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kaniok, P. (2005). Hospicjum. W J. Brągiel, S. Badora (Eds.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej (pp. 576-586). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Krakowiak, P. (2007). Zarys historii ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce. Chrześcijańskie i humanistyczne przesłanki opieki hospicyjnej. In: P. Krakowiak, A. Stolarczyk (Eds.), Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hoepicyjnego w Polsce (pp. 195-248). Gdańsk: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej.

Krakowiak, P., Janowicz, A., Stolarczyk, A. (Eds.), (2015). In Solidarity. Hospice-Palliative Care in Poland. Gdańsk: Fundacja Hospicyjna Hospicjum to też życie.

Lalak, D., Pilch, T. (1999). Środowisko. In: D. Lalak, T. Pilch (Eds.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (pp. 297-298). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

Łuczak, J. (1996). Filozofia opieki paliatywnej-hospicyjnej. In: K. E. Medycznej, Terminalnie chory. Hospicjum (pp. 25-40). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Łuczak, J. (1997). Obowiązek uśmierzania cierpień. W D. Śpiewakowska, R. Szpakowski (Redaktorzy), Przed przejściem (pp. 12-43). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Orłowska, B. A. (2012). Edukacja religijna jako podstawa dialogu między kulturami. Spojrzenie pedagoga. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 21(2), pp. 130-143.

Zarząd Forum Hospicjów Polskich (2009). Wolontariat hospicyjny, Materiały dla wolontariuszy (pp. 12-13). Kraków: TPCh "Hospicjum św. Łazarza.

Przewłocka, J. (2011). Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor.

Saunders, C. (1980). Hospicjum św. Krzysztofa. W H. Bortnowska (Ed.), Sens choroby, sens śmierci, sens życia (pp. 266-296). Kraków.

Autor (2018). Wolontariat hospicyjny i jego miejsce w relacjach pomocowych [in print]. Kraków.

Smolak, K. (2009). Podstawy etyczne opieki hospicyjnej, Materiały dla wolontariuszy (pp. 3-7). Kraków: TPCh "Hospicjum św. Łazarza.

Stokłosa, J. (2001). Hospicjum jako alternatywa wobec eutanazji - jego rola w opiece nad terminalnie chorymi i rodziną. In: K. Gryz, B. Mielec (Eds.), Chrześcijanin wobec eutanazji (pp. 87-91). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława.

Szot, L. (2008). Ruch hospicyjny jako odpowiedź na bezradność w obliczu umierania i śmierci. In: W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska (Eds.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności (pp. 310-319). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (2003). Dz. u. z 2003 roku. [Act of 24th April, 2003 on Public Benefit and Volunteer Work, Journal of Laws of 2003].

Weber, T. (2001). Medycyna w walce z cierpieniem. In: K. Gryz, B. Mielec (Eds.), Chrześcijanin wobec eutanazji (pp. 39-41). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława.

Published
2019-04-19
How to Cite
Seredyńska, A. (2019). Hospice voluntary service as an educational environment. Multidisciplinary Journal of School Education, 14(2). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/1063