Paweł Kaźmierczak

dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. UIK
Google Scholar: Paweł Każmierczak
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Kazmierczak/publications