Obraz historii Polski w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: język polski jako obcy, historia Polski, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, polskie postacie historyczne, polskie wydarzenia historyczne, polskie zabytki

Abstrakt

Lektorzy pracujący ze studentami kierunków niefilologicznych szczególnie wyraźnie odczuwają, iż kompetentne nauczanie języka obcego nierozerwalnie wiąże się z przekazywaniem wiedzy o kulturze i historii kraju lub krajów, w którym jest on używany. Bez takiej koherencji wiele zjawisk (jak choćby idiomy, specyfika frazeologii czy nietypowe konstrukcje gramatyczne powstałe pod wpływem historycznych kontaktów międzynarodowych) pozostanie w znacznej mierze niezrozumiałe dla osób uczestniczących w lektoracie. Na kwestię „przemycania” w trakcie zajęć językowych wiadomości o dziejach danego kręgu kulturowego spojrzeć można jednak nie tylko z perspektywy nauczyciela języka, ale również z punktu widzenia historyka. Niniejszy artykuł stanowi pokłosie takich właśnie rozważań nad obrazem rodzimej historii, jaki przekazywany jest w trakcie lektoratu języka polskiego obcokrajowcom studiującym w Rzeczypospolitej inne kierunki aniżeli polonistyka. Analizie poddano pomoce edukacyjne, a ściślej wybrane podręczniki tworzone przez natywnych użytkowników języka polskiego, powstałe po 2005 r. Cezura ta podyktowana jest zachodzącymi w glottodydaktyce na przestrzeni ostatniego półwiecza zmianami w podejściu do nauczania aspektów kulturowych. Jako efekt tych dociekań starano się przedstawić następujące kwestie. Po pierwsze: stan badań nad omawianym problemem na przestrzeni końca wieku XX i początku XXI w. przy jednoczesnym porównaniu z ukazującymi się wówczas publikacjami przeznaczonymi do nauczania specjalistycznego języka polskiego w zakresie innych dyscyplin. Po drugie: typologię zagadnień z historii Rzeczypospolitej, jakie wprowadzono do nauczania tegoż języka jako obcego z podkreśleniem postaci, wydarzeń i miejsc, które wyjątkowo często wykorzystywane są w analizowanych materiałach dydaktycznych. Po trzecie: problem możliwości skorelowania rzeczonej typologii z poziomami nauczania języka obcego określonymi w ESOKJ. Wiodącym wynikiem powyższych rozważań jest konkluzja, iż obraz dziejów Polski odmalowywany przed obcokrajowcami za pomocą tekstów niewątpliwie przemyślanych i wartościowych w swej warstwie językoznawczej z punktu widzenia historyka jest niekompletny (zwłaszcza w odniesieniu do okresu nowożytnego i wieku XX). Przez to zaś może prowadzić słuchaczy z innych kręgów kulturowych do niezrozumienia polskiej specyfiki cywilizacyjnej i rzutować na poprawność komunikacji językowej. Sytuacja taka zwiększa zarazem zakres odpowiedzialności lektorów za choćby częściowe uzupełnienie niedostatków występujących w materiałach dydaktycznych.

Bibliografia

Bazaniak Rafał, Krzywańska Małgorzata, Ledzion Mirosława, Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych. Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018).

Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka, Hurra!!! Po Polsku 2. Podręcznik studenta (Kraków: Wydawnictwo Prolog, 2010).

Burzyńska Monika, Gruchała Wojciech, Rodzińska Weronika, Rogala Dorota, Terka Beata, Wawrzeń Marzena, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2–B2 (Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2019).

Busiakiewicz Barbara, Malinowski Tadeusz, Fizyka. Podręcznik dla cudzoziemców. Część 1 (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014).

Chłopicka Maria, Pukas-Palimąka Danuta, Turek-Fornelska Katarzyna, Co Panu dolega? Komunikacyjny podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991).

Ciesielska-Musameh Róża, Guzik-Świca Barbara, Przechodzka Grażyna, Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego, cz. 1: Poziom B1/B2 (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 2016).

Dębski Robert, Gałdyn Elżbieta, Szelc-Mays Magdalena, „A jednak się kręci”. Podręcznik języka naukowo-technicznego dla obcokrajowców (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993).

Fijałkowska Waleria, Nowakowska Mieczysława Barbara, Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981).

Frieske Anna, Radaszewska Jadwiga, Matematyka (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993).

Gałat Edyta, Anatomia. Język specjalistyczny dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 (Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018).

Gałat Edyta, Architektura język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 (Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018).

Gałat Edyta, Biologia – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców A2+/B1 (Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2021).

Gałyga Danuta, Jak to łatwo powiedzieć… Ćwiczenia komunikacyjne dla poczatkujących (A1/A2) (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2012).

Gosztowt Iwona, Kaźmierczak Joanna, Podstawy cytologii i genetyki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017).

Hrabec Stanisław, Kaźmierczak Joanna, Wybór tekstów do nauki języka polskiego w zakresie biologii. Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015).

Jakubowska Teresa, Tablice synchroniczne do dziejów Polski 960–1945. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985).

Jakubowska Teresa, Kolendo Ireneusz, Michowicz Janina, Historia Polski (do 1945). Skrypt dla słuchaczy grup humanistycznych i ekonomiczno-socjologicznych Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991).

Janowska Iwona, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2010).

Jaruga Zofia, Nowakowska Mieczysława Barbara, Chemia ogólna (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000).

Jasnos Marzena, Kokot Anna, Mijas Anna, Wiśniewska Agnieszka, Wybieram gastronomię. Podręcznik do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego (Warszawa: Wydawnictwo Linguae Mundi, 2015).

Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisje Ekspertów MEN, red. Władysław T. Miodunka (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992).

Kluszczyński Ryszard, Język polski. Wybór tekstów ekonomiczno-socjologicznych. Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987).

Kolendo Ireneusz, Michowicz Janina, Tablice synchronistyczne historii PRL 1944– 1985. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990).

Kugiel-Abuhasna Izabela, Wybraliśmy ekonomię. Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 (Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2020).

Kwapiński Włodzimierz, Wesołowski Jacek, Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1979).

Lechowicz Jolanta, Podsiadły Joanna, Chcę studiować medycynę. Język polski dla cudzoziemców – podręcznik dla kandydatów na studia medyczne (Łódź: Wydawnictwo Wing, 2004).

Lipska Ewa, Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego. Poziom podstawowy B1 (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006).

Lipska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna, Kiedyś wrócisz tu…, cz. 1: Gdzie nadwiślański brzeg. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średniozaawansowanych. Poziom B2 (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006).

Lipska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna, Kiedyś wrócisz tu..., cz. 2: By szukać swoich dróg i gwiazd. Podręcznik do nauki języka polskiego dla zaawansowanych. Poziom C1 (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2020).

Lipska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie BI+/B2 (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2015).

Ławnicka-Borońska Magdalena, Język polski w medycynie. A guide to polish in medical practice (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013).

Madeja Agnieszka, Morcinek Barbara, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średniozaawansowanych, cz. 1: Poziom średni ogólny (B2) (Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2007).

Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta, Hurra!!! Po Polsku 1. Podręcznik studenta (Kraków: Wydawnictwo Prolog, 2010).

Mazerant Marian, Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1977).

Michowicz Janina, Polska współczesna. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1979).

Michowicz Janina, Balousha Dawood Ibrahim, Houssin Ben Dokhan, Słownik polsko-arabski do historii i wiedzy o PRL dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983).

Mieczkowska Maria, Rudziński Grzegorz, Język polski w tekstach technicznych (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993).

Penczak Barbara, Biologia. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, cz. 1: Biologia ogólna; cz. 2: Botanika; cz. 3: Zoologia; cz. 4: Wybrane zagadnienia z genetyki i biologii ewolucyjnej (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985).

Pąkowska Anna, Słownik terminów historycznych. Materiały pomocnicze z zakresu historii i wiedzy o PRL. Skrypt dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981).

Pąkowska Anna, Starzycka Magdalena, Historyczny słownik minimum dla cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986).

Rittner Michalina, Sztuka bez granic. Zbiór tekstów z ćwiczeniami leksykalnymi dla cudzoziemców. Poziom B1 (Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2021).

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 15 października 2003 r. w Sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Dz. U. nr 191 z dn. 12 XI 2003).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Dz. U. 2015, poz. 2088).

Rudziński Grzegorz, Wróbel Danuta, Zielińska Alicja, Wstęp do matematyki. Podręcznik dla cudzoziemców (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011).

Serafin Barbara, Achtelik Aleksandra, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych (A1/A2) (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012).

Seretny Anna, Per aspera ad asra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (poziom zaawansowany C1) (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2008).

Stempek Iwona, Stelmach Anna, Dawidek Sylwia, Szymkiewicz Aneta, Polski krok po kroku 1 (A1/A2) (Kraków: Wydawnictwo Glossa, 2013).

Stempek Iwona, Stelmach Anna, Polski krok po kroku 2 (A2/B1) (Kraków: Wydawnictwo Glossa, 2012).

Tambor Agnieszka, Licz na Banacha. Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019).

Tambor Agnieszka, (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty (Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2018).

Ustawa z dn. 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertytalnych (Dz. U. 2015 poz. 1132).

Ustawa z dn. 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o j. polskim (Dz. U. nr 73 z 30 IV 2003).

Zioło-Pużuk Karolina, Szczęść Boże! Skrypt do nauki języka polskiego jako obcego dla osób duchownych i zakonnych. cz. 1: A1 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021).

Zarych Elżbieta, Przejdź na wyższy poziom (B2/C1) (Poznań: Wydawnictwo Nowela, 2014).

Burzyńska Anna, Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002).

Coste Daniel, North Brian, Sheils Joseph, Trim John, Europejski system opisu kształcenia językowego. Uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003).

Damborský Jiri, „Nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim, 44–50”, w: Język polski jako obcy, red. Stanisław Grabias (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 1992).

Dawidziak-Kładoczna Małgorzata, „Elementy historii Polski na zajęciach języka polskiego jako obcego, 224–229”, w: Nauczanie języka polskiego jako obecnego i kultury polskiej w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. Piotr Garncarek (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005).

Dębski Robert, Komputer w nauczaniu języka polskiego. Przetwarzanie języka w programach dydaktycznych (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996).

Garncarek Piotr, Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1997).

Gaszyńska-Magiera Małgorzata, „Jak testować znajomość kultury?”, w: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. Anna Dąbrowska (Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004), 557–562.

Gębal Przemysław Ernest, „Realia i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. Ewa Lipińska, Anna Seretny (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006), 221–235.

Gębal Przemysław Ernest, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2010).

Gnyś Małgorzata, Bibliografia analitycznej glottodydaktyki polskiej i obcej, t. 3: Język polski jako obcy, cz. 1: Podręczniki do nauki języka polskiego dla cudzoziemców za lata 1980–1993 (Warszawa: Międzyuczelniany Ośrodek Metodyki nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, 1996).

Grabias Stanisław, „Zasady minimalizacji zasobów leksykalnych dla potrzeb glottodydaktyki. Podstawowy zasób słów”, w: Język polski jako obcy, red. Stanisław Grabias (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 1992), 93–102.

Janowska Iwona, „Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/uczeniu się języków obcych”, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. Władysław T. Miodunka, Anna Seretny (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008), 35–50.

Janowska Iwona, „Strategie językowe i działania komunikacyjne w podejściu zadaniowym”, w: Polonistyka bez granic, t. 2, red. Ryszard Nycz, Władysław T. Miodunka, Tomasz Kunz (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2010), 81–92.

Jelonkiewicz Mirosław, „Kanon kulturowy i kompetencja socjokulturowa w opisie kompetencji językowej na potrzeby certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego”, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001), 504–506.

Jędrzejko Ewa, „Nominalizacja w kształceniu polonistycznym cudzoziemców”, w: Język polski jako obcy, red. Stanisław Grabias (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 1992), 145–158.

Kowalikowa Jadwiga, „Zagadnienia komparatystyki w nauczaniu języka polskiego w uniwersytecie zagranicznym”, w: Język polski jako obcy, red. Stanisław Grabias (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 1992), 51–62.

Kultura polska. Silva rerum, red. Romuald Cudak, Agnieszka Tambor (Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2002).

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – perspektywy, red. Władysław T. Miodunka (Kraków: Universitas, 2004).

Lewandowski Jan, Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1985).

Lotko Edward, „Typologia językowa i nauczanie języka polskiego w środowisku czeskim”, w: Język polski jako obcy, red. Stanisław Grabias (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 1992), 37–43.

Martyniuk Waldemar, Listy zagadnień kontrolnych do analizy testów biegłości językowej (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2004).

Martyniuk Waldemar, „Europejski system opisu kształcenia językowego a nauczanie języka polskiego jako obcego”, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. Ewa Lipińska, Anna Seretny (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2006), 117–129.

Nadgórska-Maciejewska Barbara, „Zagadnienie prefiksów czasownikowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, w: Język polski jako obcy, red. Stanisław Grabias (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, 1992), 159–174.

Polska półka historyczna – 100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien, red. Agnieszka Tambor (Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2020).

Seretny Anna, Lipińska Ewa, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2005).

Stawna Mirosława, Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych. Od teorii do praktyki (Warszawa: Wydawnictwo WSiP, 1991).

Szapkina Olga, „Kultura polska w podręcznikach języka polskiego jako obcego”, w: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. Anna Dąbrowska (Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004), 445–451.

Torenc Marta, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne (Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2007).

Werbińska Dorota, Skuteczny nauczyciel języka obcego (Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2004).

Zarzycka Grażyna, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000).

Zgółkowa Halina, „Dobór słownictwa do nauczania języka polskiego jako obcego”, w: Język polski jako obcy. Program nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, red.Władysław Miodunka (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992), 37–64.

Białek Magdalena, „Podejście komunikacyjne i zakres jego realizacji w nauczaniu języków obcych”, Lingwistyka Stosowana 14 (2015): 17–29.

Bomanowski Janusz, „Autorskie propozycje wykorzystania mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 20 (2013): 339–348.

Jakubowska Teresa, „Mapa na lekcjach historii i wiedzy o Polsce w nauczaniu słuchaczy – cudzoziemców”, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały 5 (1994): 61–71.

Janowska Iwona, „Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka”, LingVaria 2 (2015): 41–54.

Kompel Grażyna, „Nauczanie Europejczyków kultury polskiej na poziomie średnim”, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty 10 (1998): 169–177.

Skalska Alicja, „Film edukacyjny w praktyce glottodydaktycznej – próba adaptacji”, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały 6 (1996): 43–63.

Stankiewicz Katarzyna, Żurek Anna, „Międzykulturowe uczenie się na kursie języka polskiego jako obcego”, Language. Communication. Information 6 (2011): 187–194.

Starzycka Magdalena, „Uwagi na marginesie pracy nad «Historycznym słownikiem minimum dla cudzoziemców»”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształ- cenie Polonistyczne Cudzoziemców 0 (1987): 154–161.

Wyrębowska-Bajor Ewa, Madej Eliza, „Koncepcja językowo-metodyczna podręcznika języka polskiego dla grup humanistycznych”, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców.Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców 7/8 (1996): 243–251.

Opisy poziomów zaawansowania, https://igp.polonistyka.uj.edu.pl/ikp-opis-poziomow zaawansowania (dostęp: 30.04.2022).

Po polsku – po Polsce (A1), https://www.popolskupopolsce.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego (dostęp: 01.05.2022).

Polak potrafi! O wielkich Polakach w Polsce i na świecie, http://fundacjareja.eu/ polak-potrafi-spis-tresci/ (dostęp: 29.04.2022).

Studia podyplomowe 2020/21. Nauczanie języka polskiego jako obecnego, http:// www.jpjo.polonistyka.uj.edu.pl/studia-podyplomowe (dostęp: 10.02.2022).

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, http:// polonicum.uw.edu.pl/studia-podyplomowe#informacje-ogolne (dostęp: 10.02.2022).

Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie. Poradnik przedmiotowy – biologia, https://szkolaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ukrainscy-uczniowie-i-uczennice-w-naszej-klasie-poradnik-przedmiotowy-biologia. pdf (dostęp: 30.04.2022).

Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie. Poradnik przedmiotowy – historia, https://szkolaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/

Ukrainscy-uczniowie-i-uczennice-w-naszej-klasie-poradnik-przedmiotowy-historia.pdf (dostep: 30.04.2022).

Ukraińscy uczniowie i uczennice w naszej klasie. Poradnik przedmiotowy – matematyka, https://szkolaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ukrainscy-uczniowie-i-uczennice-w-naszej-klasie-poradnik-przedmiotowy-matematyka.pdf (dostęp: 30.04.2022).

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Uniwersytety Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie kursów języka polskiego dla obcokrajowców podejmujących studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, https://upjp2.nowybip.pl/article/ zarzadzenie-rektora-nr-41-slash-2014-w-sprawie-kursow-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-podejmujacych-studia-pierwszego-stopnia-studia-drugiego-stopnia-jednolite-studia-magisterskie-i-studia-doktoran (dostęp: 10.02.2022).

Opublikowane
2022-06-29
Jak cytować
Małocha, J. (2022). Obraz historii Polski w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – wybrane zagadnienia. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(1), 209-236. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2801.12
Dział
Artykuły