Tom 32 Nr 1 (2021): Chrześcijaństwo jako źródło kultury europejskiej

PK 32

Tematem przewodnim 32 numeru „Perspektyw Kultury” stało się chrześ­cijaństwo i jego rola jako źródła kultury nie tylko europejskiej, ale również w szerszym zakresie przestrzennym (np. egipskich Koptów). Podstawowe znaczenie dla zbudowania obecnej tożsamości kulturowej Europy miały trzy filary: Ateny jako źródło filozofii, Rzym w postaci fundamentów prawa oraz Jerozolima – miejsce, gdzie narodziła się religia. Na dorobku Aten i Rzymu chrześcijaństwo wytworzyło nowe dziedzictwo kulturowe, mając przy tym szacunek dla dokonań poprzednich cywilizacji. Nie ulega wątpliwości, że chrześcijaństwo wniosło istotny wkład w kulturę euro­pejską. W niniejszym numerze ważne miejsce zostało poświęcone osobie papieża Jana Pawła II, którego nauka i myśl pojawia się w kilku tekstach.

Opublikowane: 2021-05-17

Pełny numer

Od redakcji