Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

The Ignatianum Philosophical Yearbook
Annuarium Philosophicum Ignatianum

Czasopismo Akademii Ignatianum w Krakowie


Ewolucja RFI

Akademia Ignatianum w Krakowie [AIK] jest prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe [zakon jezuitów]. Jako uczelnia wyższa działa na prawach państwowych w oparciu o [Umowę] między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski (Warszawa, 1 lipca 1999 r., Józef kard. Glemp, M. Handke) - zob. "Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską" (B. Geremek) [Dz.U.1999.63.727].

Aktualności

 

Proces wydawniczy

 
Można przesyłać materiały do Rocznika.  
Opublikowane: 2017-12-15
 
Więcej ogłoszeń...