Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 28 Nr 1 (2022)

Oddajemy w ręce czytelników kolejny numer Rocznika Filozoficznego Ignatianum, który w dużej mierze poświęcony został sprawom kościelnym, a w szczególności dyplomacji papieskiej.

Opublikowane: 2022-06-29

Pełny numer

Od Redakcji

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery

Akademia Ignatianum w Krakowie [AIK] jest prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe [zakon jezuitów]. Jako uczelnia wyższa działa na prawach państwowych w oparciu o [Umowę] między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski (Warszawa, 1 lipca 1999 r., Józef kard. Glemp, M. Handke) - zob. "Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską" (B. Geremek) [Dz.U.1999.63.727].